Naukowcy opracowali nanoroboty dostarczające leki

FARMAKOTERAPIA

Autor: technowinki.onet.pl/ rynekaptek.pl   27-01-2015, 11:13

Grupa na­ukow­ców z Uni­wer­sy­te­tu Ka­li­for­nia z San Diego skon­stru­owała na­no­bo­ty, które będą efek­tyw­niej do­star­czać leki do or­ga­ni­zmu.

Na­no­bo­ty o dłu­go­ści 20 mi­kro­me­trów oraz śred­ni­cy 5 mi­kro­me­trów po­tra­fią "po­dró­żo­wać" w ciele żywe­go organizmu, do­star­cza­jąc leki bez­po­śred­nio do cho­rych ob­sza­rów i zwięk­sza­jąc w ten spo­sób sku­tecz­ność te­ra­pii oraz eli­mi­nu­jąc skut­ki ubocz­ne.

Napęd za­pew­nia im po­wło­ka cyn­ko­wa, która re­agu­je z kwa­sem żo­łąd­ko­wym, pro­du­ku­jąc bą­bel­ki wodo­ru, które na­pę­dza­ją ma­szy­ny i po­zwa­la­ją im prze­miesz­czać się z pręd­ko­ścią 60 mi­kro­me­trów na se­kun­dę, do­star­cza­jąc me­dy­ka­men­ty bez­po­śred­nio do tkan­ki żo­łąd­ka.

Testy prze­pro­wa­dzo­ne na my­szach wy­ka­za­ły dużą przy­dat­ność tej tech­no­lo­gii. Leki tra­fi­ły tam gdzie po­win­ny, a jed­no­cze­śnie nie było oznak uszko­dze­nia tkan­ki, czy też wzro­stu po­zio­mu tok­syn, które czę­sto to­wa­rzy­szą stan­dar­do­wym ku­ra­cjom.

Nowa tech­no­lo­gia może być na­dzie­ją dla osób za­ata­ko­wa­nych wi­ru­sem za­pa­le­nia wą­tro­by typu C, ale także dla cier­pią­cych na wiele in­nych cho­rób.

Więcej: http://technowinki.onet.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH