Woda destylowana w aptece nie jest refundowana
 
OIA Katowice/rynekaptek.pl 16-06-2011, 08:52
W zmienionym rozporządzeniu w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego, nie uwzględniono możliwości stosowania wody destylowanej w aptece do sporządzania refundowanych leków recepturowych.

W piśmie do dr Elwiry Tolejko, konsultanta krajowego w dziedzinie farmacji aptecznej, Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne (...) koszt sporządzenia w aptece leku recepturowego obejmuje:

1) wartość użytych surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym leków gotowych:

a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia,
b) innych leków niż określone w lit. a, zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie;

2) wartość opakowań;

3) koszt wykonania leku recepturowego (taksa laborum).

Wobec powyższego woda destylowana otrzymywana w aptece nie może być używana jako składnik leku recepturowego refundowanego.

”Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w związku z wykorzystywaniem przedmiotowej wody w trakcie sporządzana leków recepturowych, możliwość jej użycia zostanie dopisana przy najbliższej nowelizacji ww. rozporządzenia – dodaje Wojciech Giermaziak, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.

Więcej: http://www.katowice.oia.pl/uploads/attachment/
4137_MZ_Telejko_Destylowana_woda_2011_07_06.pdf

  • Zobacz także
  • Polecamy


Artykuł‚ nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

POLECAMY W SERWISACH

  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.