Wszyscy chcą przepisów blokujących wywóz deficytowych leków, ale…

PRAWO

Autor: sejm, ms/rynekaptek.pl   14-01-2015, 08:01

Wszyscy chcą przepisów blokujących wywóz deficytowych leków, ale… Projekt Prawa Farmaceutycznego

Nie wszyscy jednak mają takie samo zdanie na temat tego co trzeba zrobić, aby doprowadzić do zablokowania wywozu deficytowych leków. Pokazała to dobitnie dyskusja podczas posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nie jest najlepszym sposobem stanowienie Prawa Farmaceutycznego metodą polegającą na przedstawianiu do dyskusji zmian legislacyjnych na pięć minut przed głosowaniem poprawek, a tak było podczas posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (13 stycznia 2015 r.).

Ci, którzy chcieli przyjrzeć się spokojnie zaproponowanym zmianom, postulowali odłożenie dyskusji na odpowiedni moment. Tym momentem miało być kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji. Trudno się dziwić takiemu stanowisku, skoro dokumentację zawierającą poprawki, uczestnicy branży farmaceutycznej dostali już w trakcie posiedzenia podkomisji. Niektórzy nie mieli nawet takiej okazji, gdyż na początku obrad zabrakło dla nich kopii z poprawkami.

Za rozpoczęciem prac byli jednak posłowie,  Ministerstwo Zdrowia i część reprezentantów strony społecznej np. dr Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Argumentem koronnym stał się fakt, że większość zmian była już dyskutowana podczas poprzedniego posiedzenia podkomisji, a zatem nie powinno być mowy o dużym zaskoczeniu.  To zdanie frakcji posuwania się do przodu przeważyło i obrady rozpoczęto.

W zasadzie cała dyskusja koncentrowała się wokół proponowanego kształtu art. 36 z.

Miałby on brzmieć tak:

Podmiot odpowiedzialny oraz przedsiębiorcy, zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi, są obowiązani zapewnić, w celu zabezpieczenia pacjentów, nieprzerwane zaspokojenie zapotrzebowania podmiotów uprawnionych do obrotu detalicznego produktami leczniczymi i przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi w ilości odpowiadającej potrzebom pacjentów.

Podmiot odpowiedzialny przekazuje do zintegrowanego systemu monitorowaniu obrotu produktami leczniczymi  informacje o każdym fakcie:

Pkt 1 zwolnienia serii produktu leczniczego wprowadzonego do obrotu na terytorium RP, w raz z informacją o numerze, dacie, ważności i wielkości serii;

Pkt 2 sprzedaży produktu leczniczego do przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i do aptek szpitalnych lub działów farmacji szpitalnej szpitali i innych przedsiębiorstw podmiotów leczniczych w zakresie danych określonych w art. 72 ust. 3;

Pkt 3 podmiot odpowiedzialny obowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub organów państwowej inspekcji farmaceutycznej informacji, o której mowa w ust 2;

Pkt 4 podmioty uprawnione do obrotu detalicznego produktami leczniczymi przedsiębiorcy zajmujący się obrotem hurtowym produktami leczniczymi i podmioty prowadzące jednostki o których mowa w art., 36 g ust 1 pkt 18 lit b składają zamówienie na zapotrzebowanie, o którym mowa w ustępie 1 w formie pisemnej lub w formie dokumenty elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U z 2014 r poz. 1114 doręczanego środkami komunikacji elektronicznej;

Pkt 5 odmowa realizacji zamówieni a o którym mowa w ust 4 następuje w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej;

Pkt 6 odmowa realizacji zamówienia na refundowane produkty lecznicze zawiera uzasadnienie;

Pkt 7 dokumenty o których mowa w pkt 4 i 5 w formie elektronicznej lub pisemnej przechowuje się przez okres 3 lat i udostępnia się inspekcji farmaceutycznej na każde żądanie;

Pkt 8 w przypadku powzięcia przez prezesa urzędu lub GIF informacji o naruszeniu przez przedsiębiorcą zajmującego się obrotem produktami leczniczymi obowiązku o który m mowa w ust 1 w odniesieniu do produktów leczniczych objętych refundacją organy te niezwłocznie informują o tym fakcie ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wątpliwości pozostały, które będą dyskutowane podczas kolejnego posiedzenia podkomisji, zaplanowanego na 3 lutego 2015 r.

Chodzi na przykład o sposób dokumentowania kontaktów pomiędzy aptekami a hurtowniami, czy ma to być forma pisemna lub za pośrednictwem przekazu elektronicznego, czy także rozmowa telefoniczna nagrywana, archiwizowana i zabezpieczana przed zniszczeniem.

Zastanawiano się także, czy 48 godziny na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (pkt 8), o którą wystąpi GIF, to wystarczający czas dla podmiotów podlegających takiemu obowiązkowi.

W sumie spośród trzech godzin posiedzenia podkomisji połowę czasu strawiono na przerwy techniczne i dyskusje, o tym czy rozpocząć prace nad projektem, nawet bez dostatecznego zapoznania się z treścią proponowanych zmian, czy jednak odłożyć  procedowanie do kolejnego spotkania. 

Więcej: sejm.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z FARMACJĄ!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekaptek.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Aptek: polub nas na Facebooku

Rynek Aptek: dołącz do nas na Google+

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

OSTATNIO KOMENTOWANE

POLECAMY W PORTALACH