1 listopada - wspominamy zmarłych

FARMAKOTERAPIA

Autor: PP, LJ/rynekaptek.pl   31-10-2010, 17:06

1 listopada - wspominamy zmarłych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Profesor Tadeusz Chruściel był na każdej konferencji Rynku Zdrowia poświęconej polityce lekowej i farmacji. Zasiadał w pierwszym rzędzie. Mimo wieku (urodził się w 1926 roku) zawsze był aktywny i chętny do dyskusji. Na ostatnim Forum Go zabrakło. Zmarł kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2010 roku.

Profesor Tadeusz Chruściel był jeden z najwybitniejszych polskich farmakologów, długoletnim kierownikiem Zakładu Farmakologii Klinicznej i Społecznej CMKP i pierwszym prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej po przywróceniu samorządu lekarskiego w 1989 roku.

Odbył studia medyczne na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął już w czasie studiów w Zakładzie Farmakologii UJ w Krakowie. W roku akademickim 1959/1960 przebywał jako stypendysta Fundacji Rockefellera w Zakładzie Farmakologii Uniwersytetu w Oksfordzie.

W latach 1968-1975 pracował w WHO w Genewie jako wyższy funkcjonariusz medyczny w Wydziale Farmakologii, a następnie w Wydziale Zdrowia Psychicznego. Był specjalistą WHO ds. środków odurzających i psychotropowych (1968-1975), kierownikiem programu WHO dot. uzależnień lekowych (1975 r.), członkiem komitetu ekspertów WHO ds. alkoholizmu i zależności lekowych (1976 r.).


Profesor Zbigniew Stanisław Herman
Był emerytowanym kierownikiem Katedry Farmakologii i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wybitnym uczonym zasłużonym dla rozwoju uczelni i regionu w zakresie farmakologii klinicznej.

W latach 1980-1982 pełnił funkcję rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wcześniej, od 1977 roku był dziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 1975-1977 prodziekanem tego wydziału.

Członek wielu instytucji, towarzystw i organizacji naukowych, w tym Komitetu Badań Naukowych, Polskiej Akademii Umiejętności, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN.

W uznaniu zasług uhonorowany został m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „Gloria Medicinae".

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH