Afganistan: zaszczepiono 90 proc. noworodków i nemowląt

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJ/rynekaptek.pl   13-01-2011, 10:09

Afganistan: zaszczepiono 90 proc. noworodków i nemowląt

Program ONZ zakłada, że plan masowych szczepień zmniejszy śmiertelność dzieci w Afganistanie.


Jednocześnie stopa dzietności przypadająca na jedną kobietę – 7,7 – jest najwyższa na świecie. Nawet w najbiedniejszym regionie świata – państwach Afryki Subsaharyjskiej, ten wskaźnik wynosił ok. 5 dzieci na jedną kobietę.

Pułapka monokultury
To wszystko jest wynikiem niskiej jakości życia i minimalnego wzrostu gospodarczego. W 2005 roku globalny PKB Afganistanu wyniósł 8,7 mld dolarów, z czego jedna trzecia pochodziła z produkcji narkotyków. Produkcja narkotyków jest jedynym sprawnym działem wytwórczości i głównym produktem eksportowym Afganistanu, stanowiącym w 2006 roku odpowiednik 60% dochodów z legalnej działalności gospodarczej.

W 2006 roku produkcja opium wynosiła 6100 ton, co dawało 92% światowej podaży, a zatrudniono przy niej około jednej trzeciej krajowej siły roboczej.

Można powiedzieć, że gdyby nie przychody mieszkańców z uprawy maku, nie mieliby z czego żyć. Jednak ich zyski są minimalne w porównaniu do dochodów lokalnych handlarzy i niewspółmiernie niskie do zysków grup przestępczych. Przy PKB 8,7 mld dolarów, rynkowa wartość narkotyków po przetworzeniu odpowiada kwocie 38 mld dolarów, które trafiają do międzynarodowych gangów narkotykowych.

Próby likwidacji nielegalnych upraw maku po inwazji amerykańskiej prowadziły do pozbawienia środków do życia chłopów uprawiających mak. Próby przestawienia „rolnictwa” afgańskiego na inny rodzaj upraw, nie przyniósł skutku. Z punktu widzenia ekonomicznego, uprawa czegokolwiek nie jest tak opłacalna jak maku.

Źródło: A. Łukaszewicz, Sytuacja w Afganistanie i Iraku po interwencji, Stosunki Międzynarodowe 3-4/2009.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH