Analiza kosztowa statyn

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   18-04-2011, 13:05

Analiza kosztowa statyn Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

U kogo warto stosować statyny w prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego?

Nie ma jednoznacznych danych mówiących o korzyściach ze stosowania statyn w prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego. Kilka badań klinicznych i metaanaliz pokazuje redukcję śmiertelności i zapadalności na te choroby wśród pacjentów różnych populacji i różnych grup ryzyka.

Równocześnie 4 najnowsze systematyczne przeglądy oceniające skuteczność statyn w prewencji pierwotnej wykazują istotną statystycznie redukcję liczby poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych przy równoczesnym braku wpływu na redukcję śmiertelności całkowitej.

Wydaje się, że grupą, która powinna odnieść największe korzyści, są chorzy obciążeni wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Do niedawna możliwość prowadzenia profilaktyki pierwotnej przy wykorzystaniu statyn w szeroko pojętej populacji ogólnej ograniczały względy finansowe.

Od czasu wygaśnięcia patentów i coraz większej liczby preparatów generycznych potencjalne koszty takiego postępowania uległy znacznej redukcji. Być może byłoby opłacalne, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i finansowych, stosowanie statyn również u pacjentów w grupie umiarkowanego i niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Celem prezentowanej pracy jest ocena efektywności kosztowej stosowania małych dawek statyn w prewencji pierwotnej chorób układu sercowo-naczyniowego, po uwzględnieniu bieżących cen leków i niesubordynacji chorych, którą można zdefiniować jako zmniejszenie efektu klinicznego wynikające z nieprzestrzegania zaleceń przy stale ponoszonych kosztach opieki zdrowotnej.

W pracy oceniano mężczyzn i kobiety w różnym wieku oraz obciążonych różnym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Uzyskane wyniki mogłyby być pomocne w podejmowaniu decyzji na szczeblu klinicznym i na poziomie polityki zdrowotnej. Analiza uwzględnia wyniki badania JUPITER, które najprawdopodobniej jest ostatnim dużym badaniem z grupą kontrolną stosującą placebo oceniającym statyny w prewencji pierwotnej.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH