AOTM: kolejne stanowiska Rady Konsultacyjnej

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   24-11-2010, 09:08

Agencja Oceny Technologii Medycznych publikuje stanowiska Rady Konsultacyjnej w sprawie czterech kolejnych terapii.

Rada Konsultacyjna uznaje za niezasadne zakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, leku Onbrez Breezhaler (indacaterol maleate):

• w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP);

• w leczeniu ciężkiej postaci POChP udokumentowanej badaniami spirometrycznymi
z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową.

Rada uznała, że indakaterol jest lekiem nowym, obiecującym ale jeszcze niewystarczająco
przebadanym, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa stosowania. 


www.aotm.gov.pl


Rada Konsultacyjna uznaje za zasadne zakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, leku Rosucard (rosuvastatin) w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej.


Radzie nie przedstawiono przekonywujących danych na wystarczające bezpieczeństwo stosowania rozuwastatyny w szerokiej populacji pacjentów z hipercholesterolemią o dowolnym podłożu, stąd Rada uznała za uzasadnione finansowanie rozuwastatyny w przypadkach hipercholesterolemii pierwotnej.

www.aotm.gov.pl


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH