Badanie Calisto: fondaparynuks w leczeniu powierzchownej zakrzepicy żylnej

FARMAKOTERAPIA

Autor: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne/rynekaptek.pl   05-10-2010, 15:53

W prospektywnych badaniach obserwacyjnych wykazano, że zakrzepica powierzchownych żył kończyn dolnych wiąże się z większym ryzykiem wystąpienia późniejszych powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Ryzyko 3-miesięczne ich wystąpienia ocenia się na ok. 8%, z czego ponad 3% to ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej.

Ze względu na niewystarczającą liczbę badań zalecenia dotyczące leczenia zakrzepicy powierzchownej są nieprecyzyjne, a metody terapeutyczne różne — od leczenia wyczekującego, poprzez stosowanie NLPZ, antykoagulantów, aż po leczenie operacyjne.

Dotychczas jasno nie sprecyzowano wskazań do poszczególnych metod terapeutycznych ani czasu i dawek leków. Celem prezentowanej pracy była odpowiedź na pytanie, czy terapia powierzchownej zakrzepicy żył kończyn dolnych za pomocą fondaparynuksu może przynieść korzyści i czy jest bezpieczna.

Opisywane wieloośrodkowe i międzynarodowe badanie Comparison of Arixtra in Lower Limb Superficial Vein Thrombosis with Placebo (CALISTO) było badaniem prospektywnym, z randomizacją, grupą kontrolną przyjmującą placebo i podwójnie ślepą próbą.

Pacjenci włączani do badania byli losowo przydzielani do grupy przyjmującej fondaparynuks w dawce 2,5 mg lub placebo. Zarówno lek, jak i placebo podawano podskórnie 1 x d. przez 45 dni. Maksymalny czas follow-up wynosił 77 dni.

Do badania włączono łącznie 3002 pacjentów z 171 ośrodków z 17 krajów (grupa otrzymującej fondaparynuks: n = 1502). Randomizacja pacjentów obejmowała czas między marcem 2007 a majem 2009 roku. Podczas follow-up w dniu 75 ± 2 uzyskano informację aż od ok. 98% pacjentów.

Wyniki badania: www.ptkardio.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH