Badanie FRANCIS: wpływ metylu warespaldibu na biomarkery

FARMAKOTERAPIA

Autor: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne/rynekaptek.pl   06-10-2010, 16:02

Terapia z użyciem dużych dawek statyn jest postępowaniem stosowanym jako wtórna prewencja zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym (ACS) i zalecanym przez wytyczne środkiem w celu uzyskania stężenia docelowego dla cholesterolu frakcji LDL (LDL-C).

Niemniej jednak ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych pozostaje wysokie u pacjentów z ACS leczonych dużymi dawkami statyn.

Pozostałe ryzyko sercowo-naczyniowe u tych osób wiąże się ze stężeniem LDL-C, które przekracza wartości docelowe i z trwale toczącym się procesem zapalnym. Białko C-reaktywne (CRP) jest biomarkerem stanu zapalnego, w przypadku którego wykazano, że przewiduje zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów przyjętych do szpitala z powodu ACS i leczonych statynami, niezależnie od osiągniętego LDL-C.

Dotychczas jednak rola CRP w miażdżycy nie została ostatecznie ustalona. Inne białka stanu zapalnego mogą być bardziej specyficzne i odgrywać większą rolę w zmniejszaniu tego ryzyka.

Wydzielnicze fosfolipazy A2 (sPLA2) reprezentują rodzinę izoenzymów, które odgrywają pośrednią i bezpośrednią rolę w procesie powstawania miażdżycy. Wykazano, że ludzkie blaszki miażdżycowe wykazują ekspresję 7 z 10 znanych lizoform sPLA2.

U pacjentów z ostrym zawałem serca (AMI) za zmiany w naczyniach wieńcowych odpowiadają zmiany miażdżycowe zawierające obfite ilości sPLA2-IIA, które są wykrywane zarówno w przestrzeni wewnątrzkomórkowej w makrofagach w intimie i komórkach mięśni gładkich naczyń oraz w złogach zewnątrzkomórkowych. Wykazano, że ekspresja grup IIa i V przyczynia się do powstawania miażdżycy u transgenicznych myszy.

W badaniach populacyjnych udowodniono, że wysokie stężenia sPLA2-IIA prognozują zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca (CHD) i niestabilną dławicą piersiową, zgony u pacjentów z AMI oraz incydenty sercowo-naczyniowe u osób zdrowych.

Opisywane badanie Fewer Recurrent Acute coronary events with Near-term Cardiovascular Inflammatory Suppression (FRANCIS) to randomizowana, podwójnie ślepa, prospektywna kontrolowana próba kliniczna [faza 2B], która została zaprojektowana w celu oceny wpływu inhibicji sPLA2 przy udziale 500 mg warespaldibu dziennie w porównaniu z placebo jako terapii wspomagającej z użyciem 80 mg atorwastatyny dziennie na biomarkery (stężenia LDL-C, hsCRP i sPLA2-IIA), poważne niekorzystne incydenty sercowe (MACE: niestabilna dławica piersiowa, MI i udar niezakończone zgonem, pilna rewaskularyzacja, zgon) i bezpieczeństwo po stosowaniu terapii przez okres powyżej 6 miesięcy.

Więcej: www.ptkardio.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH