Badanie SCAST: brak korzyści z obniżenia ciśnienia tętniczego we wczesnym okresie udaru

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   23-02-2011, 08:28

W ostrej fazie udaru często stwierdza się u pacjentów podwyższone ciśnienie tętnicze. Pogarsza ono zarówno krótko-, jak i długoterminowe rokowanie.

Wśród przyczyn tego wzrostu ciśnienia wymienia się m.in. źle leczone lub nierozpoznane nadciśnienie, odpowiedź stresową związaną z aktywacją układów neuroendokrynnych, uszkodzenie ośrodków autonomicznych w mózgu oraz podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Nie jest znane optymalne postępowanie z podwyższonym ciśnieniem tętniczym w ostrej fazie udaru; obecnie w tym przypadku akceptuje się wysokie ciśnienie. W normalnych warunkach systemy autoregulacji utrzymują stały przepływ mózgowy bez względu na ciśnienie na obwodzie.

W ostrej fazie udaru mechanizmy te mogą zostać uszkodzone i perfuzja tkanek mózgu może zależeć bezpośrednio od ciśnienia obwodowego. W takim wypadku redukcja ciśnienia obwodowego może upośledzać przepływ w strefie penumbry i zwiększać rozmiar obszaru niedokrwienia.

Przeciwnie, wysokie ciśnienie krwi może być przyczyną obrzęku mózgu lub krwotoku; w poprzednich doniesieniach wykazano silny związek między ciśnieniem skurczowym krwi w ostrej fazie udaru a śmiertelnością w okresie krótkoterminowym oraz złym rokowaniem długoterminowym.

Kandesartan, lek z grupy blokerów receptora dla angiotensyny, zmniejsza obszar niedokrwienia i poprawia stan neurologiczny, jak wykazano w kilku badaniach eksperymentalnych. Sam mechanizm tego działania nie jest znany. Naukowcy sugerują dodatkowy specyficzny neuroprotekcyjny sposób działania. Celem badania SCAST było sprawdzenie, czy lek ten jest korzystny u pacjentów ostrej fazie udaru z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

W prezentowanym badaniu nie wykazano korzyści ze stosowania leków hipotensyjnych z grupy blokerów receptora angiotensynowego — kandesartanu u pacjentów w ostrej fazie udaru z podwyższonym ciśnieniem krwi.

W przypadku większości analizowanych zmiennych użycie kandesartanu wiązało się nieistotnym statystycznie wyższym ryzykiem. Trwające badania powinny wyjaśnić, czy wyniki tego badania mogą zostać uogólnione lub też czy trzeba wyselekcjonować pewną grupę chorych, w której leczenie hipotensyjne mogłoby przynieść oczekiwane korzyści.

Więcej:
http://www.ptkardio.pl/Badanie_SCAST_Brak_korzysci_
z_obnizenia_cisnienia_tetniczego_we_wczesnym_okresie_udaru-1128
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH