Czy cukrzycę typu 2 leczy się w Polsce zgodnie z wytycznymi?

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   01-03-2011, 08:42

Cukrzyca typu 2 (DM2) wiąże się ze znacznym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. U osób z nowo rozpoznaną DM2 ryzyko udaru mózgu jest ponad 2-krotnie wyższe niż w populacji ogólnej.

Wykazano, że wczesne, intensywne leczenie cukrzycy jest korzystne i redukuje długoterminowe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych oraz śmiertelność.

Autorzy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy obecne strategie leczenia cukrzycy są wystarczające do osiągnięcia celów terapeutycznych u chorych z nowo zdiagnozowaną cukrzycą.

Badanie ARETAEUS1 zostało zaprojektowane w celu opisu populacji pacjentów z DM2 zdiagnozowaną w ciągu ostatnich 2 lat i oceny występowania czynników ryzyka miażdżycy, takich jak nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe. Badano również schemat zastosowanego leczenia do kontroli stężenia glukozy we krwi i odnoszono osiągnięte poziomy kontroli do obecnych wytycznych Diabetes Poland (DP) z 2008 r. Oceniano również obecność mikro- i makronaczyniowych powikłań cukrzycy na tym etapie choroby.

ARETAEUS1 to przekrojowe, oparte na ankietach badanie przeprowadzone w różnych regionach Polski w 2009 r. (styczeń–kwiecień). Celem pracy była charakterystyka pacjentów z nowo rozpoznaną DM2 i ocena odsetka osób osiągających poziom kontroli cukrzycy zalecany przez wytyczne DP z 2008 roku.

Świeżo rozpoznana cukrzyca była definiowana jako cukrzyca zdiagnozowana w ciągu 2 ostatnich lat i spełniająca kryteria określone w wytycznych DP (zgodne z kryteriami American Diabetes Association).

Wyniki badania pokazują, że w Polsce większość pacjentów z nowo rozpoznaną DM2 nie osiąga celów terapeutycznych, co wskazuje na stosunkowo niskie przestrzeganie zaleceń krajowych wytycznych kontroli cukrzycy i profilaktyki układu sercowo-naczyniowego w DM2.

Więcej:
http://www.ptkardio.pl/Badanie_ARETAEUS1_
czy_cukrzyce_typu_2_leczy_sie_w_Polsce_zgodnie_z_wytycznymi_-1134
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH