Czy niedobór witaminy D ma wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego u dzieci?

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJ   18-03-2021, 17:02

Czy niedobór witaminy D ma wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego u dzieci? Niedobór witaminy D ma wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego u dzieci (fot. Pixabay)

Badania pokazują korzystny wpływ witaminy D na ograniczenie ryzyka przedwczesnych porodów oraz rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci.

Kobiety w ciąży z niedoborem witaminy D mogą mieć większe ryzyko rozwoju stanu przedrzucawkowego związanego z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i przedwczesnego porodu.

Związek niedoboru witaminy D z ryzykiem przedwczesnego porodu
W przeglądzie naukowym z 2019 roku (Evidence of an Association Between Vitamin D Deficiency and Preterm Birth and Preeclampsia: A Critical Review, J Midwifery Womens Health. 2019 Sep;64(5):613-629) przeanalizowano opublikowane metaanalizy i badania, w których oceniano związek między niedoborem witaminy D a stanem przedrzucawkowym lub przedwczesnym porodem.

Wyniki sugerują, że w pierwszym przypadku taki związek istnieje. Jednak ustalenia dotyczące związku między niedoborem witaminy D a stanem przedrzucawkowym były niejednoznaczne. Autorzy publikacji wskazali m.in. na brak badań w populacjach mniejszości etnicznych, u których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia niedoboru witaminy D.

Dlatego podkreślili, że potrzebne są dobrze zaprojektowane i wystandaryzowane badania kliniczne obejmujące duże kohorty kobiet ciężarnych z mniejszości etnicznych, aby ustalić wpływ suplementacji witaminy D na poprawę przedwczesnych porodów i ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego w ciąży.

Niedobór witaminy D a nadciśnienie u dzieci
Oceniano też czy niedobór witaminy D ma związek z wysokim ciśnieniem krwi u dzieci. Wskazuje na to m.in. badanie polskich naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opublikowane w 2018 roku w Journal of Hypertension (Vitamin D and blood pressure parameters in children and adolescents with arterial hypertension).

Badania obserwacyjne sugerują, że niski poziom witaminy D może sprzyjać nadciśnieniu. Celem badania była ocena poziomu witaminy D u dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym oraz znalezienie związku między witaminą D a parametrami klinicznymi, biochemicznymi i całodobowym pomiarem ciśnienia tętniczego (ABPM). Grupa badana obejmowała 49 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym. 

Do jakich wniosków doszli badacze? Niedobór witaminy D jest widoczny u dzieci z nadciśnieniem tętniczym, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz wśród otyłych i niskich dzieci.

Związek między poziomem witaminy D a ambulatoryjnym wskaźnikiem sztywności tętnic sugeruje, że niedobór witaminy D ma wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH