Czy witamina D ma wpływ na zakażenie covid-19?

FARMAKOTERAPIA

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   03-03-2021, 10:08

Czy witamina D ma wpływ na zakażenie covid-19? Badania mają ocenić wpływ witaminy D na zakażenie covid-19 (fot. Pixabay)

Epidemia koronawirusa spowodowała wzrost zainteresowania witaminą D, która miała pozytywnie wpływać na ryzyko zachorowania na COVID-19 i przebieg choroby. Czy badania to potwierdzają?

Do resortu zdrowia trafiły w ostatnim czasie dwie petycje dotyczące potrzeby suplementacji witaminy D, szczególnie u osób starszych i mieszkańców domów opieki, pod kątem zachorowań na covid-19.

W jednej z petycji, autor powołuje się na wyniki badań, które wskazują, że "wyższe poziomy witaminy D we krwi są związane z niższymi wskaźnikami infekcji SARS-CoV-2 i wiążą się z mniejszym ryzykiem wystąpienia ciężkiego przypadku".

Resort zdrowia, odpowiadając na apele o zachęcanie do uzupełniania niedoborów witaminy D, wskazuje, że "ze względu na powszechny niedobór witaminy D w populacji - szczególnie w okresie jesiennym i zimowym - zaleca się stosowanie suplementacyjnej dawki witaminy D zgodnie  z zaleceniami.

"Należy wystrzegać się przekraczania maksymalnych dobowych dawek określonych w normach żywienia człowieka jako poziom normy UL (upper level), powyżej którego efekty mogą zagrażać zdrowiu" - dodaje.

Resort odsyła na strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. A tam jest interesujący tekst dr hab. n. o zdrowiu Reginy Wierzejskiej na temat aktualnego stanu wiedzy: witamina D a COVID-19.

Autorka przyznaje, że obecnie w badaniach naukowych poszukuje się związków pomiędzy poziomem stężenia witaminy D we krwi [25(OH)D], a ryzykiem zachorowania na COVID-19 i przebiegiem tej choroby. Jednak ocenia, że badania w tym zakresie są na razie ograniczone, w większości do tzw. badań obserwacyjnych i retrospektywnych, które to w hierarchii badań naukowych nie są wysoce wiarygodne.

Różnice rasowe
W badaniu retrospektywnym, obejmującym 20 krajów europejskich (bez udziału Polski) stwierdzono, że istnieje związek, pomiędzy średnim stężeniem witaminy D w populacji, a liczbą zachorowań na COVID-19 i śmiertelnością spowodowaną tą infekcją. Duże badanie obserwacyjne w USA wykazało, że pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 był stwierdzany rzadziej przy wyższych stężeniach witaminy D.

Podobna sytuacja miała miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie osoby po 65 r.ż. zakażone koronawirusem miały niższe stężenie witaminy D (mediana 10,8 ng/ml), niż osoby z negatywnym wynikiem testu (mediana 20,8 ng/ml).

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH