EMA: prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów jest na bardzo niskim poziomie

FARMAKOTERAPIA

Autor: URPL   02-04-2021, 10:03

EMA: prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów jest na bardzo niskim poziomie EMA stale monitoruje przypadki działań niepożądanych, w tym zakrzepów krwi, po preparacie AstraZeneca Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

EMA: wciąż nie potwierdzono związku pomiędzy przypadkami nietypowych zakrzepów krwi a zastosowaniem preparatu AstraZeneca.

  • EMA: nie potwierdzono związku pomiędzy zaburzeniami krzepnięć krwi a zastosowaniem preparatu AstraZeneca
  • Osoby zaszczepione powinny być świadome ryzyka wystąpienia tego rodzaju zakrzepów krwi
  • PRAC wyda zaktualizowane zalecenia podczas kwietniowego posiedzenia plenarnego Komitetu, które zaplanowane jest na 6-9 kwietnia br.

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (PRAC) zebrał się w środę 31 marca br. w sprawie przeglądu bardzo rzadkich przypadków nietypowych zakrzepów krwi zgłoszonych po zastosowaniu szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca.

Przypadki, o których mowa dotyczą przypadków związanych z wystąpieniem małej liczby płytek krwi u osób zaszczepionych.

Obecny przegląd nic nie wykazał
Jeszcze 29 marca EMA zwołała specjalne posiedzenie ad hoc grupy ekspertów w celu zdobycia dalszych informacji  do trwającej obecnie oceny.

Niezależni, zewnętrzni eksperci o różnych profilach specjalizacji medycznych omówili konkretne aspekty, wśród których pojawiły się, m.in. możliwe mechanizmy identyfikacji podstawowych czynników ryzyka oraz jakie dodatkowe dane należy pozyskać aby w pełni ocenić potencjalne ryzyko.

Podczas obecnego przeglądu nie zidentyfikowano żadnych specyficznych czynników ryzyka, takich jak wiek, płeć lub wcześniejszy wywiad chorobowy dotyczący zaburzeń krzepnięcia krwi.

EMA: niskie ryzyko zakrzepów
Wciąż nie potwierdzono związku pomiędzy niniejszymi zaburzeniami a zastosowaniem preparatu AstraZeneca. Europejska Agencja Leków zastrzega, iż niezbędne jest kontynuowanie badań w tym zakresie.

Niemniej jednak, osoby zaszczepione powinny być świadome ryzyka wystąpienia tego rodzaju zakrzepów krwi, choć prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest na bardzo niskim poziomie.

Raport opisujący wstępną ocenę wystawioną przez PRAC, jak również wnioski Komitetu zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej EMA. Na podstawie wszystkich obecnie dostępnych danych, PRAC wyda zaktualizowane zalecenia podczas kwietniowego posiedzenia plenarnego Komitetu, które zaplanowane jest na 6-9 kwietnia br.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH