FDA: wkrótce zalecenia stosowania bamlaniwimabu i etesevimabu

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT/ rynekaptek.pl   24-02-2021, 16:02

FDA: wkrótce zalecenia stosowania bamlaniwimabu i etesevimabu Amerykańskie Agencje badają kolejne opcje terapeutyczne Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Amerykańskie Agencje rządowe badają kolejne opcje leczenia COVID-19. Lista substancji jest długa: bamlanivimab, kasirivimab, imdevimab, etesevimab, beptycytynib, rycytynib i remdesivir. Przewidują też zwiększone ryzyko ponownego zakażenia koronawirusem.

Amerykański National Institutes of Health zaktualizował wytyczne dotyczące leczenia COVID-19. Informację przekazuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

NIH opublikował nowe dane na temat stosowania przeciwciał monoklonalnych przeciwko SARS-CoV-2.

W USA, w ramach procedury zgody do użycia leków w nagłych wypadkach (Emergency Use Authorizations, EUA) wydawanej przez Food and Drug Administration (FDA), dostępne są leki: bamlanivimab oraz połączenie kasirivimabu i imdevimabu, w leczeniu pacjentów ambulatoryjnych z łagodnym lub umiarkowanym COVID-19, u których istnieje wysokie ryzyko progresji do ciężkiej postaci choroby i/lub hospitalizacji.

Ta nowa sekcja wytycznych stanowi rozszerzenie oświadczenia dotyczącego bamlaniwimabu, które zostało opublikowane 18 listopada 2020 r., oraz o świadczenia dotyczącego kasiriwimabu plus imdevimabu, które zostało opublikowane 2 grudnia 2020 roku.

W tej części zawarto również rozważania dotyczące stosowania przeciwciał monoklonalnych anty-SARS-CoV-2 u osób w ciąży i dzieci.

Będą nowe zalecenia stosowania
Ponadto 9 lutego 2021 roku FDA wydała EUA dla bamlanivimabu plus etesevimabu w leczeniu łagodnego do umiarkowanego COVID-19 u pacjentów ambulatoryjnych, którzy otrzymali dodatnie wyniki testu amplifikacji kwasu nukleinowego lub testu antygenowego na SARS-CoV-2 i którzy są w grupie wysokiego ryzyka progresji klinicznej.

Panel wyda wkrótce zalecenia dotyczące stosowania bamlaniwimabu plus etesevimabu.

Dodano także informacje i zalecenia z oświadczenia panelu z 14 grudnia 2020 roku dotyczącego stosowania beptycytynibu. Sekcja zawiera również bardziej szczegółowy opis danych klinicznych z badania Adaptive COVID-19 Treatment Trial 2 (ACTT-2), które doprowadziły do wydania przez FDA pozwolenia EUA na stosowanie rycytynibu i remdesiviru w leczeniu niektórych hospitalizowanych pacjentów z COVID-19.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH