Fotofereza pozaustrojowa nadal niedostępna dla polskich pacjentów

FARMAKOTERAPIA

Autor: dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło*/www.hematoonkologia.pl   03-02-2011, 10:07

Fotofereza pozaustrojowa nadal niedostępna dla polskich pacjentów Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Fotofereza pozaustrojowa (ECP, extracorporeal photopheresis) to fascynująca metoda immunomodulującej terapii zatwierdzonej od 1988 roku do leczenia chłoniaków pierwotnie wywodzących się ze skóry z komórek T (CTCL, Cutaneous T Cell Lymphoma).

14 stycznia 2011 roku odbyło się w Warszawie, pod oficjalnym patronatem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów sympozjum "Zastosowanie fotoferezy pozaustrojowej w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi oraz chłoniaków skóry".

Spotkanie otworzył konsultant krajowy w dziedzinie hematologii prof. Wiesław W. Jędrzejczak, który prowadził później sympozjum wraz z prof. Andrzejem Hellmannem, prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

W spotkaniu uczestniczyli hematolodzy, onkolodzy, dermatolodzy, pediatrzy i patolodzy dzieląc się doświadczeniami diagnostyczno-terapeutycznymi w GVHD i CTCL. Gościem specjalnym była prof. Hildegard Greinix – autorytet  w dziedzinie ECP z Wiedeńskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wykłady wygłosili także dr Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska z Zakładu Anatomii Patologicznej z Warszawy, prof. Alicja Chybicka, dr Marek Usowicz i dr Jakub Musiał z Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz dr Małgorzata Sokołowska-Wojdyło z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.

Wniosek ze spotkania był jednoznaczny: fotofereza pozaustrojowa jest potrzebna polskim pacjentom i musi w Polsce, kraju należącym do unii Europejskiej, znaleźć się budżet na jej finansowanie.

Fotofereza pozaustrojowa (ECP, extracorporeal photopheresis) to fascynująca metoda immunomodulującej terapii zatwierdzonej od 1988 roku do leczenia chłoniaków pierwotnie wywodzących się ze skóry z komórek T (CTCL, Cutaneous T Cell Lymphoma). Obecnie procedura ta jest wykonywane w ponad 150 ośrodkach na całym świecie. Ponad 30-letnie obserwacje wielu badaczy potwierdzają skuteczność ECP w indukcji remisji choroby oraz poprawę jakości życia u pacjentów z CTCL, uznawanym za trąd XXI wieku.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH