Groźna melamina: badania nad jej działaniem toksycznym są utrudnione

FARMAKOTERAPIA

Autor: Dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka/Poradnik Aptekarski   10-03-2009, 08:57

Groźna melamina: badania nad jej działaniem toksycznym są utrudnione Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Melamina zaistniała w mediach jako zagrożenie dla domowych czworonogów - psów i kotów oraz dla małych dzieci karmionych mlecznymi odżywkami. Żywieniowy problem z melaminą, inaczej cyjanuramidem (C3H3N6), 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyną, bezbarwną krystaliczną substancją rozpuszczalną w wodzie, wykazującą słabe właściwości zasadowe, polega na posiadaniu 6 atomów azotu w swojej cząsteczce. W ocenie wartości odżywczej istotną rolę odgrywa zawartość białka w produkcie, czy potrawie, a tym samym w całodziennej racji pokarmowej. Zawartość tę oznacza się poprzez oznaczenie białka ogólnego, opierającego się z kolei na analizie zawartości azotu.

Melamina ze względu na swoje sześć azotów nadaje się idealnie do fałszowania żywności. Jest ona niepalna i nietoksyczna w małych ilościach.

Zastosowanie melaminy

Melamina jest produkowana na świecie w dużych ilościach - w 2007 roku wyprodukowano jej 1,2 mln ton. Mało kto w Polsce chyba wie, że melamina jest u nas produkowana, a jej jedynym producentem są Zakłady S.A. w Puławach. Wielkość produkcji sytuuje je na trzecim miejscu na świecie - dostarczają 10% tej substancji w skali światowej, a w Europie pokrywają 20% zapotrzebowania.

Melamina jest związkiem chemicznym, który posiada szereg przemysłowych zastosowań, w tym jest półproduktem do produkcji żywic aminowych i tworzyw sztucznych. Jest również wykorzystywana do wytwarzania laminatów dekoracyjnych, klejów glutenowych, ceramicznych naczyń kuchennych i przedmiotów gospodarstwa domowego, lakierów różnego typu, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego, papierniczego. Melamina jest nazwą stosowaną zarówno dla związku chemicznego, jak i sztucznych tworzyw z niej wytwarzanych. Związek ten jest rozkładany do amoniaku i dwutlenku węgla lub gdy bakterie nie do końca go metabolizują - do kwasu cyjanurowego, ameliny i ammelidy. Zgodnie z Codex Alimentarius nie ma zgody na bezpośrednie stosowanie melaminy do żywności.

Źródła skażenia w żywności

Melamina jest szeroko stosowana w różnych produktach, jak wspomniano wcześniej, stąd jej źródła są czasami trudne do zidentyfikowania. Najczęściej nagłośnienie zagrożenia zwraca uwagę na to, skąd może przyjść niebezpieczeństwo.
Do chwili obecnej potwierdzono, że następujące produkty posiadały zawartości melaminy i jej pochodnych znacznie przekraczające wartości uznane za niezagrażające zdrowiu lub mogą być przyczyną zaburzeń, gdy ich oddziaływanie na organizm będzie długotrwałe:
1. W 2007 r. importowany z Chin gluten z pszenicy, białko ryżowe stosowane do produkcji karmy dla zwierząt domowych (kotów, psów).
2. Mleczne odżywki dla niemowląt.
3. Mrożone jogurty deserowe.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH