Homeopatia - walka o rynek czy o dobro pacjenta

FARMAKOTERAPIA

Autor: PM, LJ, PAP/ rynekaptek.pl   24-02-2011, 21:47

Homeopatia - walka o rynek czy o dobro pacjenta Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Do UOKiK trafił 80-stronicowy wniosek Izby Gospodarczej "Farmacja Polska" przeciw Naczelnej Izbie Lekarskiej, o wszczęcie postępowania antymonopolowego.

Izba Farmacja Polska uznała działania NIL przeciwko stosowaniu leków homeopatycznych za ograniczające konkurencję na rynku.

Zdaniem prezes Izby, Ireny Rej, medycyna homeopatyczna oparta jest na 150-letnim doświadczeniu: - Gdyby nie działała, nikt by jej nie stosował.

Długa historia sporu
Historia kwestionowania przez NIL zalet homeopatii sięga co najmniej kilku lat wstecz. Już w 2002 roku samorząd lekarski podkreślał, że nie jest to metoda leczenia oparta na dowodach naukowych. W 2008 roku przyjął stanowisko, że „stale narasta liczba dowodów, że homeopatię należy zaliczyć do nienaukowych metod medycyny alternatywnej, która proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu.

Wtedy spór o homeopatię rozgorzał na linii NRL – Ministerstwo Zdrowia. Na początku 2009 roku ówczesny wiceminister zdrowia Marek Twardowski w liście do Naczelnej Rady Lekarskiej napisał, że homeopatia powinna być stosowana na tych samych zasadach co inne leki.

Zwrócił się z prośbą do Rady o anulowanie stanowiska dotyczącego homeopatii. Resort podkreślał w piśmie, że lekarz ma prawo przepisywać pacjentom leki, które są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski – czyli także środki homeopatyczne.

Rada Lekarska nie przychyliła się do prośby resortu zdrowia.

Decyzja UOKiK za pięć miesięcy
NIL nadal zajmuje stanowisko, w którym wskazuje, że stosowanie przez lekarzy środków homeopatycznych jest niezgodne z art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej. Negatywnie ocenia stosowanie homeopatii przez lekarzy.

Podkreśla, że rośnie liczba dowodów, że homeopatię należy zaliczać do tzw. medycyny alternatywnej, która "proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu". W ocenie NRL lekarze, organizacje lekarskie, uczelnie medyczne, które popularyzują homeopatię, działają w sprzeczności z Kodeksem Etyki Lekarskiej, a za to można nawet stracić prawo wykonywania zawodu.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH