Kardiologia: krzywa J istnieje

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   14-03-2011, 12:14

Analiza ciśnienia tętniczego i zdarzeń sercowo-naczyniowych w badaniu TNT.

Siódmy raport JNC opublikowany w 2004 r. wskazuje na istnienie ciągłego i pozytywnego związku ciśnienia tętniczego z ryzykiem występowania incydentów sercowo-naczyniowych (CV).

Z kolei badania obserwacyjne pacjentów obciążonych chorobami CV wykazały częstsze występowanie incydentów w grupie osób z bardzo wysokimi oraz niskimi wartościami ciśnienia tętniczego.

Dlatego też we wspomnianym raporcie JNC 7 autorzy umieścili uwagę o potencjalnym negatywnym wpływie na ryzyko zdarzeń CV wartości ciśnienia rozkurczowego poniżej 55–60 mm Hg.

W jednym z ostatnich numerów z 2010 r. European Heart Journal grupa autorów i koordynatorów badania klinicznego Treating to New Targets opublikowała analizę badania TNT pod kątem występowania krzywej J u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i chorobą wieńcową.

Podsumowując, autorzy analizy badania TNT stwierdzili występowanie krzywej J u pacjentów z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Tym samym wyniki te zaprzeczają zasadzie „im niżej tym lepiej” w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza powikłanego chorobą wieńcową.

Oczywiście prezentowana analiza ma swoje słabe strony — po pierwsze, jest analizą post-hoc populacji osób z chorobą wieńcową ze ściśle kontrolowanym stężeniem cholesterolu, a nie z grupy wybranej w celu oceny leczenia hipotensyjnego, dlatego też wyniki prezentowanej pracy nie mogą być ekstrapolowane na inne populacje.

Więcej: http://www.ptkardio.pl/Krzywa_J_istnieje_
analiza_cisnienia_tetniczego_i_zdarzen_sercowo_
naczyniowych_w_badaniu_TNT-1152
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH