Kolejny lek, który może chronić pacjentów z COVID-19

FARMAKOTERAPIA

Autor: JAMA   27-04-2021, 17:02

Kolejny lek, który może chronić pacjentów z COVID-19 Fluwoksamina może być skuteczna w walce z covid-19 - pokazuje badanie kliniczne Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Lek stosowany w leczeniu niektórych postaci zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i fobii społecznej, może mieć działanie ochronne w covid-19.

W badaniu z randomizacją nie zaobserwowano pogorszenia stanu klinicznego u 80 objawowych pacjentów z COVID-19, którzy otrzymywali fluwoksaminę, selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), w porównaniu z sześcioma z 72 pacjentów otrzymujących placebo.

Więcej pacjentów z grupy placebo doświadczyło również zdarzeń niepożądanych w porównaniu z grupą interwencyjną - napisali autorzy badania opublikowanego w piśmie JAMA, dr Eric Lenze z Washington University School of Medicine w St. Louis w stanie Missouri i współpracownicy (Fluvoxamine vs placebo and clinical deterioration in outpatients with symptomatic COVID-19).

Badanie kliniczne przeprowadzone zdalnie
Dodają, że jest to "badanie pilotażowe", randomizowane, podwójnie zaślepione z kontrolowanym placebo, którego wyniki powinny być interpretowane jako "generujące hipotezę". Dane zebrano od uczestników zdalnie, bez bezpośredniego kontaktu.

Badanie przeprowadzono od 10 kwietnia do 5 sierpnia ub.r. na obszarze metropolitalnym St. Louis. Odbyło się „bezkontaktowo”: każdy uczestnik otrzymywał przypisane mu leki, monitory saturacji i ciśnienia krwi oraz termometr w paczce przy drzwiach. Pacjenci mierzyli własne parametry życiowe, a personel dzwonił do nich, aby poinformować ich, kiedy przyjmować badany lek.

Zbieranie danych odbywało się za pomocą ankiet e-mailowych dwa razy dziennie, dodatkowo w formie telefonicznej, a pacjenci zgłaszali nasycenie tlenem, objawy czynności życiowych, stosowanie leków i objawy COVID-19.

Fluwoksamina z efektem antyzapalnym
Lenze i współpracownicy zauważyli, że uszkodzenie płuc wywołane przez COVID-19 jest spowodowane nadmierną odpowiedzią zapalną, a potencjalnym mechanizmem modulacji immunologicznej jest agonizm receptora sigma-1 (S1R). Zauważyli, że wcześniejsze badania wykazały, że fluwoksamina, agonista SSRI i S1R, stosowana w leczeniu niektórych postaci zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i fobii społecznej, pomogła zmniejszyć szkodliwe aspekty odpowiedzi zapalnej.

Do badania zakwalifikowano osoby z zakażeniem SARS-CoV-2 potwierdzonym w teście PCR, które miały objawy w ciągu pierwszych 7 dni od podania pierwszej dawki badanego leku i wysycenie tlenem 92% lub większe.

Fluwoksaminę podawano w dawce 50 mg przez pierwszy dzień, następnie 2 dni w dawce 100 mg dwa razy dziennie i 100 mg dziennie, trzy razy dziennie do 15. dnia. Pierwszorzędowym punktem końcowym było pogorszenie stanu klinicznego w ciągu tych 15 dni. Ten wynik został zdefiniowany jako obecność duszności lub hospitalizacja z powodu duszności lub zapalenia płuc, spadek nasycenia tlenem poniżej 92%.

Mechanizm działania leku wymaga dalszych badań
Spośród sześciu pacjentów otrzymujących placebo, których stan się pogorszył, czterech było hospitalizowanych, jeden pacjent wymagał wentylacji mechanicznej przez 10 dni. Żaden pacjent nie umarł.

18 uczestników z grupy fluwoksaminy przestało odpowiadać na ankiety przed 15 dniem badania, podobnie jak 19 pacjentów z grupy placebo.

W grupie interwencji zgłoszono jedno poważne zdarzenie niepożądane, podczas gdy w grupie placebo odnotowano sześć poważnych zdarzeń niepożądanych i 12 innych zdarzeń niepożądanych. Zapalenie płuc i objawy żołądkowo-jelitowe występowały częściej w grupie placebo.

Lenze i współpracownicy stwierdzili, że mechanizm leżący u podstaw skuteczności fluwoksaminy wymaga dalszego wyjaśnienia, ale zauważyli, że jest ona powszechnie dostępna, tania, może być podawana pacjentom ambulatoryjnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH