Leczenie astmy: najpierw negocjacje cenowe, potem program terapeutyczny

FARMAKOTERAPIA

Autor: Katarzyna Lisowska/rynekaptek.pl   09-03-2011, 08:11

Leczenie astmy: najpierw negocjacje cenowe, potem program terapeutyczny Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Chorzy na astmę czekają na program terapeutyczny, który uwzględniałby stosowanie leków biologicznych w najcięższych przypadkach choroby. NFZ wstrzymał bowiem zgodę na finansowanie takiego leczenia w ramach systemu JGP.

Do końca roku z terapii biologicznej w kraju korzystało ok. 50 osób. Leczenie omalizumabem - jako terapię niestandardową w ramach lecznictwa zamkniętego - stosowano za specjalną zgodą płatnika. Ponieważ leczenie takie jest stosunkowo drogie, dostęp do niego był ograniczony.

Od stycznia 2011 r. NFZ nie wydaje zgody na dalsze finansowanie takiego leczenia. Terpię wstrzymano m.in. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie omalizumab podawany jest największej w Polsce grupie chorych.

– Wystosowaliśmy w styczniu do Funudszu wniosek o zgodę na dalsze stosowanie terapii bilogocznej. Do tej pory odpowiedzi takiej nie otrzymaliśmy i nie wiemy, kiedy coś się zmieni – przyznaje portalowi rynek zdrowia.pl prof. Piotr Kuna kierownik łódzkiej kliniki.

Swoją decyzję Fundusz tłumaczy oczekiwaniem na decyzję Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia leku do programu terapeutycznego. Kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia w tej sprawie?

Jak poinformował nas Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, resort we współpracy z prof. Jerzym Kruszewskim, krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii, opracował już zapisy takiego programu terapeutycznego.

- Jego projekt zostanie omówiony na jednym z najbliższych posiedzeń kierownictwa resortu i - jeśli zostanie zaakceptowany - Agencji Oceny Technologii Medycznych zostanie zlecone wydanie rekomendacji w zakresie zapisów programu terapeutycznego określających zakres świadczenia gwarantowanego - tłumaczy Piotr Olechno.

Wprowadzenie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia polegającej na rozszerzeniu zakresu świadczeń gwarantowanych o zdrowotny program terapeutyczny poprzedzone będzie negocjacjami cenowymi z producentem leku.

Cena oferowana przez podmiot odpowiedzialny jest bowiem obecnie o 50-100% wyższa od cen obowiązujących w krajach o zdecydowanie wyższym dochodzie narodowym przypadającym na jednego mieszkańca - dodaje rzecznik resortu.

AOTM rekomendowała finansowanie omalizumabu w leczeniu astmy oskrzelowej o ciężkim przebiegu, opornej na leczenie już w styczniu 2009 r.

Stosowanie omalizumabu jest ściśle ograniczone do pacjentów powyżej 12. roku życia, cierpiących na astmę przewlekłą ciężką nie reagującą na standardowe leczenie, z udokumentowanymi zaostrzeniami, pomimo optymalnej farmakoterapii. Ze względu na mechanizm działania, leczenie jest przeznaczone tylko dla chorych na astmę zależną od IgE z wysokimi (30-700IU/ ml) stężeniami IgE we krwi.

Eksperci ustalili, na podstawie m.in. wyników badania „Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce” oraz liczby chorych na ciężką astmę alergiczną leczonych w poszczególnych ośrodkach w Polsce, że liczbę chorych kwalifikowanych do objęcia programem można oszacować na ok. 1000.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH