Leczenie migreny Botoxem. Co na ten temat mówią eksperci?

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT   11-06-2021, 10:02

Leczenie migreny Botoxem. Co na ten temat mówią eksperci? Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby terapeutyczne może być objęcie refundacją toksyny botulinowej typu A (Botox) Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Migrena często bywa bagatelizowana nie tylko przez społeczeństwo, ale również przez środowisko medyczne. Z tego względu m.in. pozostaje tzw. niezaspokojoną potrzebą terapeutyczną.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostała od ministra zdrowia zlecenie na wykonanie analizy weryfikacyjnej zastosowania Botoxu w leczeniu migreny przewlekłej.

Analizę problemu decyzyjnego, którą opublikowała Agencja, przygotowała firma HTA Consulting.

Problem migreny jest bagatelizowany

Celem analizy problemu decyzyjnego jest zaplanowanie procesu zmierzającego do przygotowania analiz oceny technologii medycznych, które będą częścią wniosku o finansowanie toksyny botulinowej typu A (Botox, BTX) u dorosłych pacjentów z przewlekłą migreną, poddanych uprzednio 3 liniom leczenia profilaktycznego (kwas walproinowy, topiramat, amitryptylina) lub z udokumentowaną nietolerancją lub przeciwwskazaniami do ich stosowania, zgodnie z kryteriami proponowanego programu lekowego.

Mimo wysokiego obciążenia społeczno-ekonomicznego choroba ta często bywa bagatelizowana nie tylko przez społeczeństwo, w którego świadomości pojęcie migreny jest tożsame z bliżej nieokreślonym, przejściowym bólem głowy, ale również przez środowisko medyczne wskazujące, iż jest to przypadłość niezagrażająca życiu i zdrowiu.

Brak poważnego potraktowania problemu migreny w Polsce prowadzi do sytuacji, w której chorzy unikają kontaktu z wykwalifikowanymi specjalistami i poszukują odpowiedniego leczenia na własną rękę.

Spośród substancji zalecanych przez wytyczne w zapobiegawczym leczeniu migreny przewlekłej na chwilę obecną refundowana jest tylko amitryptylina, zatem w przypadku jej nieskuteczności lub przeciwwskazań do stosowania, polscy pacjenci zmuszeni są finansować kolejne terapie, np. z wykorzystaniem kwasu walproinowego lub topiramatu ze środków własnych. 

Botox może zmniejszyć dolegliwości bólowe i poprawić jakość życia

Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby terapeutyczne może być objęcie refundacją toksyny botulinowej typu A (Botox), zarejestrowanej w Polsce w leczeniu migreny przewlekłej w 2013 roku.

Opcja ta jest preferowana przez wytyczne praktyki klinicznej, uzyskała także pozytywne rekomendacje w sprawie jej finansowania ze środków publicznych wiodących agencji HTA (NICE, CADTH, PBAC, SMC) w zapobieganiu migrenie przewlekłej, co wynika przede wszystkim z jej wysokiej skuteczności obserwowanej zarówno w badaniach klinicznych, jak i badaniach opisujących rzeczywistą praktykę kliniczną.

Stosowanie toksyny botulinowej typu A prowadzi bowiem do istotnego zmniejszenia liczby dni z bólem głowy, jak również poprawia jakość życia pacjentów. Ponadto należy zauważyć, iż opcja ta w porównaniu z dostępnymi na rynku doustnymi lekami profilaktycznymi cechuje się korzystniejszym profilem bezpieczeństwa, dzięki czemu może być stosowana przez kobiety w wieku rozrodczym, a także nie wywołuje zaburzeń poznawczych.

Mając na uwadze powyższe, można stwierdzić, że refundacja preparatu Botox, skutkująca zwiększeniem dostępności pacjentów do terapii, może przyczynić się do zmniejszenia dolegliwości bólowych i poprawy jakość życia.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH