Leczenie szpiczaka: w połowie drogi do przełomu

FARMAKOTERAPIA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   11-01-2011, 15:31

Leczenie szpiczaka: w połowie drogi do przełomu

W nowotworach krwi w ostatnim pięcioleciu dokonał się olbrzymi postęp. Choroby ze śmiertelnych stały się przewlekłymi.

Szpiczaka mnogiego, póki co, nie można wyleczyć. Ale wysiłki świata nauki i farmacji koncentrują się na tym, by z choroby mniej przewlekłej stała się bardziej przewlekła. Czy to już rewolucja? Z pewnością nie, ale jesteśmy w połowie drogi do tej rewolucji – uważa prof. Andrzej Hellmann, prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Skomplikowany patomechanizm
- Patomechanizm szpiczaka mnogiego jest skomplikowany i bardzo złożony. Dlatego też wydaje się, że nawet w ciągu dziesięciu lat nie uda nam się stworzyć jednego skutecznego leku. Wielokierunkowy patomechanizm stwarza konieczność działania wieloma lekami, „uderzającymi” w poszczególne mechanizmy patogenetyczne tej choroby – ocenia prof. Hellmann.

Do późnych lat 50. przeżycie pacjentów chorych na szpiczaka wynosiło najwyżej kilkanaście miesięcy. W 1958 roku wprowadzono lek sarkolizin (melfalan). - Zastosowanie tego leku poprawiło przeżywalność pacjentów do średnio 3 lat. W ostatniej dekadzie wprowadzono szereg nowych leków, co podwoiło okres przeżywalności chorych. Obecnie mediana wynosi 5-7 lat – stwierdza prof. Anna Dmoszyńska, przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej i wiceprezes PTHiT.

Zdaniem ekspertów, nie jest to jeszcze ostatnie słowo hematologii. Do głosu dochodzą kolejne leki, które wykorzystując inne mechanizmy, przyczyniają się do redukcji masy guza i do lepszego przeżycia chorych.

- Jeszcze 15 lat temu oceniano stabilizację i zahamowanie progresji choroby jako osiągnięcie medyczne. Dopiero od paru lat mówimy o remisji. Na razie najczęściej remisją, którą osiągamy, jest tzw. częściowa remisja. W ostatnich latach doszły nowe kategorie odpowiedzi: tzw. VGPR czyli bardzo dobra częściowa remisja albo wręcz remisja całkowita, kiedy nie stwierdza się w organizmie żadnych cech choroby – dodaje prof. Hellmann.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH