Lek przeciwko HIV oceniano w modelu Test and Treat

FARMAKOTERAPIA

Autor: HiiV Healthcare/ rynekaptek.pl   18-09-2020, 13:03

Lek przeciwko HIV oceniano w modelu Test and Treat Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dane uzyskane w okresie 24 tygodni w badaniu klinicznym STAT (Study in Test and Treat), prowadzonym w pojedynczej grupie, wskazują na możliwość stosowania preparatu Dovato
w modelu szybkiej opieki medycznej "Test and Treat" u osób dorosłych zakażonych wirusem HIV‑1, jak również umożliwiają ocenę skuteczności i bezpieczeństwa tego schematu leczenia.

ViiV Healthcare ogłosiła wyniki badania STAT – wieloośrodkowego, prowadzonego metodą otwartej próby w pojedynczej grupie, 48‑tygodniowego badania fazy IIIb w Stanach Zjednoczonych.

W badaniu tym oceniano preparat Dovato (dolutegrawir/lamiwudyna) pod kątem możliwości szybkiego rozpoczęcia leczenia po rozpoznaniu zakażenia wirusem HIV‑1 u dorosłych pacjentów.  Zaobserwowano, że preparat Dovato jest w tej sytuacji skuteczny i dobrze tolerowany, co wskazuje na możliwość jego stosowania w strategiach postępowania typu „Test and Treat”.

W badaniu STAT oceniano model szybkiej opieki medycznej „Test and Treat”, w którym leczenie rozpoczyna się w ciągu 14 dni od ustalenia rozpoznania, zanim jeszcze dostępne będą wyjściowe wyniki dotyczące statusu koinfekcji HBV, czynności nerek oraz testów oporności.

U wszystkich uczestników badania wykonywano test w kierunku koinfekcji HBV przed podaniem preparatu Dovato, przy czym jego wyniki otrzymywano już po rozpoczęciu leczenia. W badaniu tym u 92% (n=102/111) uczestników z dostępnymi danymi z okresu 24 tygodni osiągnięto poziom wiremii <50 kopii/ml.

Liczba ta obejmuje zarówno pacjentów, którzy kontynuowali przyjmowanie preparatu Dovato, jak i pacjentów, których leczenie zmieniono na alternatywną terapię ART.

U ośmiu uczestników leczenie zmieniono z preparatu Dovato na alternatywny schemat terapii antyretrowirusowej (ART); w pięciu z tych ośmiu przypadków było to spowodowane koinfekcją HBV, a w jednym przypadku – opornością na lamiwudynę.

Dostępne były dane dotyczące pięciu z tych uczestników i wykazały one, że u wszystkich pacjentów osiągnięto poziom wiremii <50 kopii/ml po 24 tygodniach, bez rozwoju mutacji związanych z opornością HBV lub HIV, co wskazuje, że szybkie rozpoczęcie leczenia preparatem Dovato nie wpływa niekorzystnie na wyniki w tej podgrupie uczestników.

U 87% (n=97/111) uczestników z danymi dostępnymi w 24 tygodniu i nadal przyjmujących preparat Dovato osiągnięto poziom wiremii <50 kopii/ml.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH