Lek przeciwpasożytniczy skuteczny w leczeniu covid? Nowe doniesienia

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT   25-05-2021, 10:02

Lek przeciwpasożytniczy skuteczny w leczeniu covid? Nowe doniesienia Iwermektyna (IVM) jest lekiem przeciwpasożytniczym. Stosowanie u ludzi ogranicza się w Polsce do chorób dermatologicznych, tj. trądzik różowaty Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

AOTMiT zaktualizowała doniesienia na temat skuteczności i profilu bezpieczeństwa iwermektyny w leczeniu COVID-19.

Iwermektyna (IVM) jest lekiem przeciwpasożytniczym. Stosowanie u ludzi ogranicza się w Polsce do chorób dermatologicznych, tj. trądzik różowaty –lek w postaci kremu (rejestracja URPL).

Lek stosowany w formie doustnej nie posiada rejestracji centralnej EMA, ani krajowej URPL. Jest dopuszczony do stosowania w niektórych państwach, m.in. Francji, Niemczech, Holandii, Austrii, Szwecji.

Ocena na podstawie 21 badań

Kryteria włączenia do przeglądu spełniło łącznie 21 kontrolowanych prób klinicznych z randomizacją, z czego19 dotyczyło stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19, jedno dotyczyło stosowania iwermektyny w ramach profilaktyki COVID-19 po kontakcie z zakażonym, a jedno obejmowało zarówno leczenie, jak i profilaktykę COVID-19.

Do większości badań kwalifikowano pacjentów z łagodnym i umiarkowanym przebiegiem choroby. Iwermektyna stosowana była w monoterapii lub w skojarzeniu z opieką standardową. W 4 badaniach interwencję stanowiła iwermektyna w skojarzeniu z doksycyliną +/-opieka standardowa.

W6 RCTs jako ramię kontrolne stosowano hydroksychlorochinę oraz chlorochinę, a w 1 lopinawir w skojarzeniu z rytonawirem.

Brak istotnej statystycznie redukcji ryzyka zgonu

W żadnym z badań, w których porównywano skuteczność iwermektyny (±doksycyklina) z placebo / opieką standardową nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie śmiertelności; wyniki próby klinicznej Lopez-Medina 2021 (największa liczebność grup (238 vs 238), niskie ryzyko błędu systematycznego) również nie potwierdzają skuteczności iwermektyny w COVID-19 (łagodny przebieg choroby).

Wyniki metaanalizy AOTMiT (6 RCTs, N=870 pacjentów), przeprowadzonej z wykluczeniem badań, w których ramię kontrolne stanowiła hydroksychlorochina, wskazują że stosowanie IVM +/-opieka standardowa w porównaniu do opieki standardowa +/-placebo nie wiąże się ze znamienną statystycznie redukują ryzyka zgonu.

Z uwagi na heterogeniczność włączonych badań, kumulacja wyników obarczona jest wysokim ryzykiem błędu.

Brak dowodów na skuteczność

W badaniu Lopez-Medina 2021 odnotowano istotnie statystycznie wyższy odsetek ciężkich zdarzeń niepożądanych w ramieniu badania z iwermektyną względem pacjentów stosujących placebo.

U pacjentów stosujących iwermektynę w skojarzeniu z doksycykliną, w porównaniu do pacjentów stosujących placebo z opieką standardową, istotne statystycznie korzyści odnotowano w zakresie punktów końcowych dotyczących poprawy klinicznej i wyzdrowienia klinicznego, czasu utrzymywania się pozytywnego wyniku testu RT-PCR w 14. dniu (Mahmud 202), jak również czasu do wyzdrowienia (Hashim 2020).

W badaniach Ahmed 2020 i Krolewiecki 2020 odnotowano istotne statystycznie różnice na korzyść IVM względem placebo / opieki standardowej w zakresie czasu do eliminacji wirusa / szybkości zaniku wiremii.

Jak ocenia Agencja, uwzględnione w aktualizacji przeglądu dowody naukowe nie potwierdzają skuteczności klinicznej iwermektyny w leczeniu COVID-19.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH