Lekarze POZ zaproszeni do udziału w szkoleniach z badań klinicznych

FARMAKOTERAPIA

Autor: ABM   22-07-2021, 07:36

Lekarze POZ zaproszeni do udziału w szkoleniach z badań klinicznych Rekrutacja rozpoczęła się 6 lipca 2021 roku i potrwa do 27 lipca 2021 r. do godziny 10.00 Fot. ShutterStock Data dodania: 21 grudnia 2022

ABM zaprasza na szkolenia podnoszące kompetencje lekarzy POZ w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznych. Zapisy do 27 lipca.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Harmonogram szkoleń dla lekarzy POZ

Szkolenia będą odbywać się w następujących miastach i terminach:

Wrocław – 07.09.2021 r.
Łódź – 10.09.2021 r.
Warszawa – 14.09.2021 r.
Gdańsk – 17.09.2021 r.
Białystok – 21.09.2021 r.

Do udziału w szkoleniu kwalifikują się lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (weryfikacja na podstawie nr Prawa Wykonywania Zawodu oraz zaświadczenia o zatrudnieniu).

Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców Stowarzyszenia GCPpl oraz wykładowców Agencji Badań Medycznych (ABM) w formie stacjonarnej.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.

Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych

Zakres pierwszej części szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia – (2 h – tj. 2 x 45 min):

- Wstęp i krótka historia badań klinicznych i rozwoju regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych.
- Różnice między praktyką lekarską a badaniem klinicznym.
- Rodzaje badań klinicznych i krótka charakterystyka poszczególnych faz badania.
- Interesariusze badań klinicznych: sponsor, CRO, SMO, badacz, pacjent, agencje regulatorowe.
- Główny badacz, zespół badawczy i ośrodek badawczy.
- Delegacja obowiązków w badaniu klinicznym.
- Podstawowe informacje na temat dobrej praktyki badań klinicznych.
- Rola podstawowej opieki zdrowotnej w badaniach klinicznych.
- Rekrutacja pacjenta do badania klinicznego.
- Postępowanie z pacjentem w badaniu klinicznym, jego prawa i obowiązki.
- Nadzór nad bezpieczeństwem leku.

Druga część szkolenia będzie prowadzona przez wykładowców Agencji Badań Medycznych i będzie obejmowała następujące zagadnienia (1h tj. 45 min):

- Akademia Badań Klinicznych – Program POWER.
- Statystyka udziału lekarzy POZ w badaniach klinicznych.
- Rola lekarza POZ w badaniach klinicznych.
- Kierunki działań Agencji Badań Medycznych w ramach wsparcia lekarzy POZ. 

Rekrutacja do 27 lipca

Szkolenie jest finansowane  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zostanie dokonany zwrot kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zwrot przysługuje w sytuacji dojazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oddalonego o co najmniej 50 km od miejsca szkolenia).

Rekrutacja rozpoczęła się 6 lipca 2021 roku i potrwa do 27 lipca 2021 r. do godziny 10.00. Po zakończeniu rekrutacji system elektroniczny automatycznie się wyłączy i nie będzie przyjmował nowych wniosków.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH