Metaanaliza badań dotyczących osób bez nadciśnienia tętniczego

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   04-03-2011, 13:49

Leczenie hipotensyjne a wtórna prewencja chorób sercowo-naczyniowych wśród osób bez nadciśnienia tętniczego.

Celem niniejszej metaanalizy była ocena związku pomiędzy leczeniem hipotensyjnym a wtórną prewencją incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelnością wśród osób bez nadciśnienia tętniczego.

Badacze przeszukali bazy danych online, w tym MEDLINE, EMBASE i Cochrane Collaboration Central Register of Controlled Clinical.

Dwadzieścia pięć badań włączonych do metaanalizy zawierało dane o 64 162 pacjentach bez nadciśnienia tętniczego (średnia wieku: 55–68 lat, mężczyźni: 76%).

W porównaniu z grupą kontrolną, u pacjentów otrzymujących leki hipotensyjne stwierdzono m.in. 23-procentową redukcję ryzyka udaru mózgu, 20-procentową redukcję ryzyka zawału serca, 29-procentową redukcję ryzyka zdarzeń CHF, 15-procentową redukcję ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

Wyniki metaanalizy wskazują na brak istotnych statystycznie korzyści z leczenia hipotensyjnego u pacjentów z cukrzycą i bez nadciśnienia. Uzyskane wyniki należy interpretować ostrożnie, ze względu na małą liczbę badań u takich osób.

Mimo że leki hipotensyjne, w tym beta-adrenolityki, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensyny i antagoniści wapnia, są zwykle dobrze tolerowane, ich działania niepożądane nie są rzadkie.

Wśród pacjentów z wywiadem w kierunku chorób sercowo-naczyniowych, ale bez nadciśnienia tętniczego leczenie hipotensyjne wiązało się ze znamiennym zmniejszeniem ryzyka udaru mózgu, zastoinowej niewydolności serca, incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelności ogólnej.

Więcej: http://www.ptkardio.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH