Ministerstwo Zdrowia zmieni podejście do leczenia bólu

FARMAKOTERAPIA

Autor: MZ/rynekaptek.pl   29-11-2017, 16:00

Ministerstwo Zdrowia zmieni podejście do leczenia bólu Resort zapewnił, że zwiększy dostęp do leczenia bólu (Fot. Archiwum)

To bardzo ważny dokument dla wszystkich pacjentów cierpiących z powodu bólu, regulujący organizację leczenia bólu w Polsce – podkreślił wiceminister Marek Tombarkiewicz podczas środowego (29 listopada) briefingu w Warszawie.

Wiceminister Marek Tombarkiewicz wraz z ekspertami – Jarosławem Woroniem z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Szymonem Chrostowskim, prezesem Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” oraz Jerzym Gryglewiczem z Fundacji Eksperci dla Zdrowia – rozmawiali o projekcie rozporządzenia dotyczącego leczenia bólu w Polsce. Według założeń ma on określać standard organizacyjny opieki zdrowotnej w zakresie leczenia bólu.

- To bardzo ważny dokument dla wszystkich pacjentów cierpiących z powodu bólu, regulujący organizację leczenia bólu w Polsce  – podkreślił wiceminister.

Jak dalej wyjaśnił, rozporządzenie określi standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie świadczeń zdrowotnych z zakresu rozpoznania, leczenia, monitorowania bólu – niezależnie od jego przyczyny, realizowanych w podmiotach leczniczych.

- Będzie aktem wykonawczym, dającym gwarancję realizacji uprawnień pacjenta związanych z leczeniem bólu na każdym etapie choroby. Świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia bólu będą mogły być udzielane w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, leczeniu szpitalnym oraz w lecznictwie ratunkowym - mówił. 

W przypadku udzielania tych świadczeń zdrowotnych podstawowym narzędziem będzie Karta Oceny Nasilenia Bólu. - Cały proces rozpoznania, leczenia i monitorowania bólu zgodnie z aktem wykonawczym do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, będzie się opierał na aktualnej wiedzy medycznej i wytycznych lub zaleceniach rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu” – wyjaśnił wiceminister Tombarkiewicz.

Jak poinformowało ministerstwo, rozporządzenie zagwarantuje skuteczną realizację prawa do leczenia bólu – zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej – wszystkim chorym, którzy cierpią z powodu bólu, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na źródło tego bólu, wiek pacjenta oraz miejsce jego pobytu.

W dokumencie będzie określony zakres niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem w zakresie odczuwania bólu, badań diagnostycznych, we wszystkich podmiotach leczniczych w całym kraju.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH