Możliwość krystalizacji amiodaronu chlorowodorku. Aktualne wytyczne do stosowania

FARMAKOTERAPIA

Autor: URPL   08-07-2021, 15:02

Możliwość krystalizacji amiodaronu chlorowodorku. Aktualne wytyczne do stosowania Amiodaronu chlorowodorek to lek ratujący życie, stosowanym w zagrażających życiu arytmiach komorowych. Są nowe zalecenia jego stosowania z uwagi na krystalizację Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Potencjalna możliwość krystalizacji roztworów amiodaronu i związane z tym ryzyko zapalenia żył są znane. Trwają badania, by wykryć pierwotną przyczynę zaobserwowanej nasilonej tendencji do krystalizacji.

Hameln pharma GmbH, w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, przekazała informacje dotyczące możliwości krystalizacji amiodaronu chlorowodorku.

Ampułki amiodaronu należy ocenić wizualnie pod kątem ich klarowności, obecności cząstek stałych, przebarwień oraz integralności pojemnika. Roztwór może być użyty tylko wtedy, gdy jest przezroczysty, a pojemnik jest nieuszkodzony i nienaruszony.

Krystalizacja jest związana ze słabą rozpuszczalnością amiodaronu w roztworze wodnym

Amiodaronu chlorowodorek to lek ratujący życie, stosowanym w zagrażających życiu arytmiach komorowych (częstoskurcz lub migotanie), arytmiach nadkomorowych (migotanie lub trzepotanie) oraz w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a.

Potencjalna możliwość krystalizacji roztworów amiodaronu i związane z tym ryzyko zapalenia żył po podaniu amiodaronu są znane i były wcześniej omawiane w literaturze naukowej. Krystalizacja jest związana ze słabą rozpuszczalnością amiodaronu w roztworze wodnym.

Aby temu przeciwdziałać, cząsteczka jest zazwyczaj rozpuszczana jako element układu micelarnego z wykorzystaniem substancji pomocniczej (np. polisorbatu 80), jako środka  powierzchniowo czynnego. Rozpad tego układu micelarnego prowadzi do krystalizacji amiodaronu w roztworze, co obserwowano zarówno przy wysokich stężeniach amiodaronu (np. w ampułkach zawierających koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub  infuzji), jak i przy niskich stężeniach (np. w workach infuzyjnych podczas podawania).

Zmiana zalecenia dla produktu

Aktualne zalecenia dla produktu firmy Hameln, zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego są następujące: 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem należy ocenić wzrokowo jałowy koncentrat, uwzględniając przejrzystość, obecność cząstek stałych, zmiany koloru i integralność pojemnika. Roztwór można zastosować tylko wtedy, gdy jest przezroczysty, a pojemnik nieuszkodzony i nienaruszony.

[...] Roztwór amiodaronu o stężeniu mniejszym niż 300 mg w 500 ml jest niestabilny i nie należy go stosować. Nie należy również dodawać żadnych innych produktów leczniczych do podawanego roztworu (patrz punkt 4.2).

Wycofanie serii produktu

Chociaż wiedziano o potencjalnej możliwość krystalizacji roztworów amiodaronu, po otrzymaniu dwóch zgłoszeń dotyczących krystalizacji w ampułkach pochodzących z dwóch różnych serii produkcyjnych oraz w wyniku przeprowadzonego przez podmiot odpowiedzialny dochodzenia, stwierdzono zwiększoną skłonność roztworu w ampułkach do krystalizacji.

25 czerwca 2021 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu jednej serii (047502A) produktu leczniczego z uwagi na powzięcie informacji o stwierdzeniu, podczas przeglądu prób, obecności cząstek w niektórych ampułkach ww. serii.

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa został wydany jako środek ostrożności. Żadne kolejne serie produktu Amiodaron Hameln 50 mg/ml nie zostały wycofane.

Trwają dalsze badania, mające na celu wykrycie pierwotnej przyczyny zaobserwowanej nasilonej tendencji do krystalizacji, a jakość produktu będzie ściśle monitorowana przez hameln pharma gmbh.

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH