MPM: niższe ryzyko progresji choroby po dodaniu leku do chemioterapii

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   05-07-2017, 08:41

MPM: niższe ryzyko progresji choroby po dodaniu leku do chemioterapii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

U chorych na nieoperacyjnego, złośliwego międzybłoniaka opłucnej przyjmujących doustnie nintedanib w skojarzeniu ze standardową chemioterapią (pemetreksed/ cisplatyna) wykazano 46% obniżenie ryzyka progresji choroby w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo w skojarzeniu ze standardową chemioterapią.

Wyniki uzyskane w LUME-Meso, randomizowanym badaniu II fazy, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, zostały zaprezentowane w czasie ustnej sesji abstraktów podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2017.

Wykazano, że u chorych na nieoperacyjnego złośliwego międzybłoniaka opłucnej (MPM) dodanie nintedanibu, doustnego potrójnego inhibitora angiokinazy, dodanego do standardowej chemioterapii pierwszej linii z zastosowaniem pemetreksedu/cisplatyny, wiązało się z korzyściami w zakresie wydłużonego czasu przeżycia bez progresji choroby (ang. progression-free survival, PFS — pierwszorzędowy punkt końcowy) i czasu przeżycia całkowitego (OS — drugorzędowy punkt końcowy) w porównaniu z samą chemioterapią.

W badaniu tym leczenie nintedanibem lub placebo kontynuowano po zakończeniu chemioterapii do czasu odnotowania progresji lub toksyczności.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH