Nowe rekomendacje stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu w covid-19

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT   15-07-2021, 13:02

Nowe rekomendacje stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu w covid-19 Zalecenia zostały sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla tych leków Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Wyniki próby klinicznej z randomizacją stosowania sulodeksydu u pacjentów z covid-19 są obiecujące i wskazują na 40% redukcję ryzyka hospitalizacji. Ale są niewystarczające do ostatecznego wnioskowania o skuteczności.

Panel Ekspertów Klinicznych AOTMiT zaktualizował zalecenia farmakoterapeutyczne w zakresie leczenia covid-19. Dodane rekomendacje dotyczą stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu.

Zalecenia zostały sformułowane w oparciu o analizę dostępnych publikacji naukowych, przeprowadzoną w ramach Przeglądu doniesień naukowych dla tych leków.

Sarilumab - nie zaobserwowano znamiennych statystycznie korzyści 

Nie zaleca się rutynowego stosowania sarilumabu u pacjentów z COVID-19, ograniczając jego użycie do badania klinicznego.

Wyniki 3 badań z randomizacją u pacjentów z ciężką/krytyczną postacią COVID-19 są rozbieżne. Analiza wyników badania REMAP-CAP (Gordon 2021, Derde 2021 –pre-print) wskazuje na znamienne statystycznie zmniejszenie śmiertelności u pacjentów z krytyczną postacią choroby, wynikające ze stosowania sarilumabu w dawce 400 mg.

W badaniu Lescure 2021, u pacjentów z ciężką/krytyczną postacią COVID-19, nie zaobserwowano natomiast znamiennych statystycznie korzyści w żadnym z istotnych klinicznie punktów końcowych, w tym dla śmiertelności. Podobnie, w badaniu Sivapalasingam 2021–u pacjentów z krytycznym COVID-19 nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w zakresie żadnego z analizowanych punktów końcowych w grupie otrzymującej sarilumab (200 mg i 400 mg) w porównaniu do placebo.

Tofacytynib - śmiertelność i poprawa stanu klinicznego bez zmian

Podobnie nie zaleca się rutynowego stosowania tofacytynibu.

Wyniki RCT STOP-COVID (Guimaraes 2021) wskazują, że terapia tofacytynibem u hospitalizowanych pacjentów z zapaleniem płuc w przebiegu COVID-19 (w większości otrzymujących niskoprzepływową tlenoterapię) wiąże się z 37% redukcją ryzyka zgonu lub niewydolności oddechowej (złożony punkt końcowy) w 28-dniowym okresie obserwacji, w porównaniu do placebo (18% vs 29%).

Nie wykazano natomiast istotnych statystycznie różnic w śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, ani w poprawie stanu klinicznego pacjentów.

Sulodeksyd - wyniki o skuteczności nie są wystarczające

Nie zaleca się też rutynowego stosowania sulodeksydu. Wyniki wieloośrodkowej próby klinicznej z randomizacją (Gonzalez-Ochoa 2021), na grupie 312 chorych ambulatoryjnych, otrzymujących lek do 3 dnia od wystąpienia objawów COVID-19, przeprowadzonej w Meksyku są obiecujące i wskazują na 40% redukcję ryzyka hospitalizacji.

Do badania kwalifikowano pacjentów o podwyższonym ryzyku (>50%) progresji do ciężkiej postaci COVID-19, ocenianej narzędziem COVID-19 Health Complication (C19HC) calculator. Dotychczasowe wyniki są jednak niewystarczające do ostatecznego wnioskowania o skuteczności sulodeksydu w COVID-19.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH