NRL zgłasza uwagi do projektu ws. wykazu substancji psychoaktywnych

FARMAKOTERAPIA

Autor: NIL/ rynekaptek.pl   27-03-2017, 08:08

NRL zgłasza uwagi do projektu ws. wykazu substancji psychoaktywnych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska, w tym ws. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Stanowiska zostały podjęte w sprawach:
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru;
- projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej leki stosowane w leczeniu substytucyjnym powinny być objęte refundacją, co przyczyni się do zamierzonej przez projektodawcę zwiększenia dostępności leczenia substytucyjnego.

Jeśli chodzi o wykaz nowych substancji psychoaktywnych, ten projekt NRL opiniuje pozytywnie.

Dostrzegając, że na skutek projektowanego rozporządzenia dotychczasowy wykaz nowych substancji psychoaktywnych zostanie rozszerzony o kolejne substancje, które zostały zidentyfikowane na rynku, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednak uwagę, że ocena każdej nowej substancji psychoaktywnej pod kątem właściwości toksycznych i potencjału uzależniającego jest trudna, czasochłonna, a to niestety sprawia, że nowe substancje psychoaktywne szybciej pojawiają się w obrocie niż na liście zakazanych nowych substancji psychoaktywnych.

Prezydium wskazuje ponadto, że umieszczenie określonej substancji psychoaktywnej w wykazie nakłada obowiązki w zakresie zgłaszania stosownym organom i instytucjom faktu pojawienia się danej substancji na rynku. Prezydium sygnalizuje, że występują problemy z identyfikacją substancji w materiale biologicznym, identyfikacja wymaga bowiem użycia referencyjnych metod analityczno-toksykologicznych, które są kosztowne i nie zawsze są dostępne nawet w specjalistycznych laboratoriach toksykologicznych działających przy ośrodkach toksykologicznych.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH