Podział na mapie umieralności na choroby zakaźne nie zmienia się od lat

FARMAKOTERAPIA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-02-2011, 22:20

Podział na mapie umieralności na choroby zakaźne nie zmienia się od lat

Choroby zakaźne w licznych obszarach świata są nadal jednym z zasadniczych, a w niektórych krajach zasadniczym problemem zdrowotnym i pierwszym czynnikiem umieralności.

Świat dzieli się na bogatą Północ i biedne Południe i ten sam podział widać pod względem umieralności na choroby zakaźne. W niektórych państwach stanowią ok. 30 proc. przyczyn zgonów. W krajach Unii Europejskiej odsetek ten nie przekracza jednego procenta. W Polsce odsetek zgonów odnotowanych z powodu chorób zakaźnych wynosi 0,6 procenta.

- Globalizacja nie zmniejszyła nierówności w zdrowiu. Ta dysproporcja: 30 i 1 procent od wielu lat się nie zmienia. Kraje o najniższym dochodach mają najwyższe standardowe wskaźniki umieralności i w stosunku do chorób lokalizowane są na świecie w bardzo podobny sposób – zauważa prof. Andrzej Zieliński, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii.

Jednak nawet państwa naszej szerokości geograficznej, o wysokim PKB nie są wolne od problemów związanych z chorobami zakaźnymi. - Mamy do czynienia z szeregiem nowych, narastających problemów: zakażeniami szpitalnymi i antybiotykoopornością, która w związku z niewłaściwym stosowaniem antybiotyków narasta zatrważająco w przypadków niektórych chorób. Znamy drobnoustroje odporne na wszystkie istniejące antybiotyki – dodaje prof. Zieliński.

Najwięksi zabójcy
Jednym z największych współczesnych zabójców pośród chorób zakaźnych jest malaria. Rocznie notuje się około 500 tys. nowych zakażeń i 0,7-2,7 mln zgonów. 40 proc. populacji świata żyje w obszarach zagrożonych malarią.

Malaria należy do chorób wektorowych, które nie przenoszą się w wyniku bezpośredniego kontaktu. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że zwiększy się zasięg występowania roznoszących malarię komarów i w ten sposób poszerzy się zakres występowania choroby.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH