Przeciwcukrzycowy lek w analizie post-hoc. Jakie wyniki?

FARMAKOTERAPIA

Autor: Novo Nordisk/ rynekaptek.pl   06-10-2020, 14:34

Przeciwcukrzycowy lek w analizie post-hoc. Jakie wyniki? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Firma Novo Nordisk przedstawiła wyniki analizy post-hoc danych, pochodzących z dwóch badań klinicznych 3 fazy SUSTAIN 6 i PIONEER 6 podczas 56. dorocznego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą.

W analizie wykazano, że dołączenie semaglutydu do standardowego leczenia stosowanego u chorych na cukrzycę typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym może wydłużyć przeżycie wolne od zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu, do 3 lat (przy średniej 18 miesięcy).

Osoby leczone semaglutydem osiągnęły również 20% redukcję ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie dziesięciu lat w porównaniu do uczestników przyjmujących standardowe leczenie.

Na podstawie wyników analizy wykazano, że we wszystkich grupach wiekowych (50–90 lat) semaglutyd wydłuża czas przeżycia wolny od zdarzeń sercowo-naczyniowych od 7 do 35 miesięcy, przy czym największą korzyść odnieśli pacjenci w wieku 50–65 lat oraz z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Analizę post-hoc przeprowadzono z wykorzystaniem modelu DIAL, który ocenia ryzyko sercowo-naczyniowego z perspektywy czasu trwania cukrzycy. Model ten opracowano, jako narzędzie predykcji ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych w ciągu całego życia oraz liczby lat wolnych od choroby sercowo-naczyniowej uzyskanych w wyniku zastosowanej interwencji, dla oceny populacji pacjentów z cukrzycą typu 2.  

Modele predykcyjne są zalecane przez wiodące kardiologiczne towarzystwa naukowe, w tym Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC, European Society of Cardiology), jako narzędzie wspierające proces przewidywania i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

Wykorzystując model DIAL wykazano, że u 61-letniego mężczyzny z cukrzycą typu 2 i chorobą sercowo-naczyniową w wywiadzie, dołączenie semaglutydu do standardowego leczenia obniżyło o 21% ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego w perspektywie 10 lat, zapewniając prawie dwa i pół roku (29 miesięcy) życia wolnego od zdarzeń sercowo-naczyniowych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH