Przypadki zakrzepicy w bardziej powszechnych lokalizacjach po preparacie J&J

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT   24-05-2021, 11:02

Przypadki zakrzepicy w bardziej powszechnych lokalizacjach po preparacie J&J Podawanie heparyny w TTS może być niebezpieczne i należy rozważyć alternatywne metody leczenia (fot. Pixabay)

W Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano przypadki obejmujące zakrzepicę w bardziej powszechnych lokalizacjach, takich jak zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna.

Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) wydał zalecenia odnośnie szczepionki Johnson & Johnson/Janssen. Komunikat przekazała AOTMiT.

Korzyści ze stosowania szczepionki J&J COVID-19 nadal przewyższają ryzyko wystąpienia TTS, czyli zakrzepicy przy niskim mianie płytek krwi (trombocytopenia - małopłytkowość).

28 zgłoszeń na 8 mln szczepień

Jako jedyna jednodawkowa szczepionka przeciwko COVID-19 zatwierdzona dotychczas do stosowania, może być ważnym narzędziem w przypadku trudno dostępnych populacji, odgrywając w ten sposób kluczową rolę w zapobieganiu zakażeniom i zmniejszaniu liczby zgonów na całym świecie.

Bardzo rzadkie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w połączeniu z małopłytkowością, zgłaszano po szczepieniu szczepionką J&J w Stanach Zjednoczonych.

Do 7 maja 2021 r. FDA oraz CDC rozpatrzyły 28 zgłoszeń o TTS spośród ponad 8 milionów szczepień; TTS zgłaszano u osób w wieku 18-59 lat (mediana wieku 40 lat) i występowały one po 3-15 dniach (mediana 9 dni).

Do chwili obecnej amerykańska FDA i CDC nie zidentyfikowały żadnych przypadków TTS po zastosowaniu ponad 240 milionów dawek szczepionek mRNA.

Podobny obraz kliniczny jak po AstraZeneca

Doniesienia o wystąpieniu TTS po szczepieniu szczepionką J&J mają podobny obraz kliniczny do doniesień po szczepieniu szczepionką AstraZeneca. W dniu 16 kwietnia 2021 r. podkomitet GACVS COVID-19 wydał uaktualnione oświadczenie dotyczące zdarzeń zakrzepowo-zatorowychi szczepionki AstraZeneca.

Chociaż większość przypadków TTS zwykle dotyczyła zakrzepicy w nietypowych lokalizacjach, w tym zatok żylnych mózgu, żyły wrotnej, żyły śledzionowej i innych rzadkich zakrzepów żylnych i tętniczych, w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano przypadki obejmujące zakrzepicę w bardziej powszechnych lokalizacjach, takich jak zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna.

Przy ustalaniu polityki szczepień ochronnych należy ocenić ryzyko wystąpienia TTS związane ze stosowaniem szczepionki firmy J&J w zestawieniu z korzyściami. Kraje powinny przeprowadzić taką analizę korzyści i ryzyka, biorąc pod uwagę lokalną epidemiologię (w tym zapadalność i umieralność z powoduCOVID-19), grupy wiekowe objęte szczepieniami oraz dostępność alternatywnych szczepionek.

Podawanie heparyny w TTS może być niebezpieczne

Należy zapewnić odpowiednią edukację pracowników służby zdrowia i osób szczepionych w zakresie rozpoznawania oznak i objawów wszystkich poważnych zdarzeń niepożądanych po szczepieniach wszystkimi szczepionkami przeciwko COVID-19, tak aby osoby te mogły otrzymać szybką i odpowiednią opiekę medyczną i leczenie. Wczesne rozpoznanie TTS jest ważne w celu rozpoczęcia odpowiedniego leczenia - zaleca GACVS.

Lekarze powinni być wyczuleni na wszelkie objawy takie jak ciężkie, uporczywe bóle głowy,silny ból brzucha,duszność, które pojawiają się od 4 do 20 dni po szczepieniu szczepionką wektorową. Kraje powinny zachęcać klinicystów do mierzenia poziomu płytek krwi i prowadzenia odpowiednich badań w kierunku zakrzepicy.

Klinicyści powinni być również świadomi, że chociaż heparyna jest ogólnie stosowana w leczeniu zakrzepów krwi, podawanie heparyny w TTS może być niebezpieczne i należy rozważyć alternatywne metody leczenia, takie jak immunoglobuliny i antykoagulanty niezawierające heparyny.

Należy zgłaszać wszelkie przypadki zakrzepów krwi po otrzymaniu szczepionki

Podkomitet GACVS zaleca, aby kraje kontynuowały monitorowanie bezpieczeństwa wszystkich szczepionek przeciwko COVID-19 i promowały zgłaszanie podejrzewanych zdarzeń niepożądanych. W szczególności należy zgłaszać wszelkie przypadki zakrzepów krwi po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19.

Podkomitet GACVS przyznaje, że TTS wystąpił w przypadku dwóch szczepionek zawierających wektory adenowirusowe. Stała ocena i przegląd przypadków TTS, jak również związane z tym badania, powinny obejmować wszystkie szczepionki wykorzystujące wektory adenowirusowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH