Refundowana od marca suplementacja pomaga pacjentom dotrwać do przeszczepu nerki

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJ   17-03-2021, 17:02

Refundowana od marca suplementacja pomaga pacjentom dotrwać do przeszczepu nerki

Na liście leków refundowanych od 1 marca br. znalazł się Ketosteril, ketoanalog aminokwasów, pozwalający oczekującym na przeszczep nerki na przedłużenie czasu leczenia zachowawczego zanim znajdzie się dawca nerki.

Nowa opcja terapeutyczna jest dostępna dla chorych na nerki w ramach programu lekowego. Terapia spowalnia też progresję choroby i przesuwa w czasie dializoterapię.

Mała świadomość choroby
Przewlekła choroba nerek jest obecnie na drugim miejscu pod względem częstości występowania, jeśli chodzi o przewlekłe schorzenia w Polsce. Liczba chorych stale rośnie. PChN bardzo często pozostaje nierozpoznana, a co za tym idzie nieleczona, przez co postępuje niezauważalnie. Porównując dane od 2017 do 2019 roku, liczba chorych zwiększyła się aż dwukrotnie.

Statystyki przedstawiają tylko chorych, którzy zostali zdiagnozowani. Liczba ta może jednak stanowić tylko niewielki odsetek (ok. 5%) chorych w Polsce, którzy są świadomi swojej choroby.

Właściwe leczenie PChN może zmniejszyć liczbę chorych wymagających leczenia o 50%.

Łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetyczne
- Terapia z wykorzystaniem ketoanalogów aminokwasów ma na celu spowolnienie progresji choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii poprzez zastosowanie leczenia zachowawczego, które łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetyczne. Ta forma wskazana jest w zapobieganiu oraz leczeniu następstw nieprawidłowego metabolizmu białek w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu. Pozwala to na dostarczenie niezbędnych aminokwasów, przy jednoczesnej minimalizacji produkcji mocznika pochodzącego z tych aminokwasów - wyjaśnia prof. Ryszard Gellert, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.

Właściwa dieta jest często kluczem do zahamowania postępów choroby. Nowa forma leczenia koordynowana jest przez nefrologa i pod ścisłym nadzorem dietetyka. Kluczową rolę odgrywa w niej dieta niskobiałkowa i wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów, które rekomendowane jest również w wytycznych krajowych i zagranicznych.

Grupa Robocza Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego zaznacza, że zastosowanie odpowiedniej diety z ograniczeniem białka wraz z suplementacją ketoanalogami aminokwasów pozwala na zwolnienie postępu choroby i opóźnienie leczenia nerkozastępczego o kilka do kilkunastu miesięcy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH