Rejestracja immunoterapii w leczeniu nieresekcyjnego raka wątrobowokomórkowego

FARMAKOTERAPIA

Autor: Roche/ rynekaptek.pl   12-11-2020, 13:32

Rejestracja immunoterapii w leczeniu nieresekcyjnego raka wątrobowokomórkowego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Komisja Europejska dopuściła produkt leczniczy atezolizumab do stosowania w skojarzeniu z bewacyzumabem w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia systemowego.

Rejestracja immunoterapii przeciwnowotworowej w leczeniu nieresekcyjnego raka wątrobowokomórkowego opiera się na wynikach badania klinicznego fazy III Imbrave 150.

W badaniu tym leczenie atezolizumabem w połączeniu z bewacyzumabem wykazało wyższą skuteczność, wydłużenie przeżycia całkowitego oraz czasu przeżycia wolnego od progresji choroby, w porównaniu z dotychczasowym standardem leczenia. Wyniki te opublikowano w dniu 14 maja 2020 r. w New England Journal of Medicine.

Zatwierdzenie ww. immunoterapii jest wynikiem uzyskanej we wrześniu 2020 r. pozytywnej opinii Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA). W maju 2020 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła stosowanie produktu leczniczego atezolizumabu w skojarzeniu z bewacyzumabem w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym lub przerzutowym HCC, którzy nie byli wcześniej poddani terapii ogólnoustrojowej.

Leczenie skojarzone jest obecnie dopuszczone w 59 krajach w leczeniu pacjentów z nieresekcyjnym HCC. Podawanie produktu leczniczego atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem zostało również ujęte przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO) jako zalecenie klasy I w leczeniu nieresekcyjnego HCC, a także włączone do wytycznych praktyki klinicznej w wielu krajach.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH