Ryvu przebada cząsteczkę - tym razem w guzach litych

FARMAKOTERAPIA

Autor: Ryvu Therapeutics/ rynekaptek.pl   05-01-2021, 12:33

Ryvu przebada cząsteczkę - tym razem w guzach litych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ryvu Therapeutics złożyła wniosek o rozpoczęcie badania klinicznego fazy I/II określającego profil bezpieczeństwa i skuteczność cząsteczki RVU120 (SEL120) wśród pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.

Ryvu Therapeutics złożyła wniosek o rozpoczęcie nowego badania klinicznego fazy I/II określającego profil bezpieczeństwa i skuteczność cząsteczki RVU120 (SEL120) wśród pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie przerzutowymi lub zaawansowanymi guzami litymi.

Wniosek został złożony do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Komisji Bioetycznej.

Badanie zostało zaprojektowane w dwóch fazach. Głównym celem fazy I będzie ocena bezpieczeństwa oraz tolerancji, farmakokinetyki (PK) i farmakodynamiki (PD) oraz wstępnej aktywności antynowotworowej RVU120 (SEL120) w kohortach zwiększania dawki, jak i określenie dawki rekomendowanej w fazie II.

Druga faza będzie obejmowała pacjentów z konkretnymi wskazaniami nowotworowymi, rekrutowanymi w odrębnych grupach, dla nowotworów takich jak potrójnie ujemny rak piersi. Badanie rozpocznie się w wybranych ośrodkach w Europie, następnie na etapie rozpoczęcia fazy II zostanie rozszerzone o dodatkowe lokalizacje.

Obecnie trwają już badania fazy I dla RVU120 (SEL120) w nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczce szpikowej (AML) lub zespole mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HRMDS) w sześciu ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, w których ma miejsce rekrutacja pacjentów.

Po otrzymaniu zgody na rozpoczęcie badań, której spółka spodziewa się w pierwszej połowie 2021, Ryvu Therapeutics będzie w stanie włączyć do badania wybrane placówki kliniczne w Polsce i rozpocząć rekrutację pacjentów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH