Statyny u chorych z miażdżycą naczyń nerkowych

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   17-03-2011, 11:21

Miażdżyca naczyń nerkowych (RVD) występuje u ok. 7% pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Według danych US Medicare w ciągu roku u 18% z nich wystąpi udar mózgu, u 30% ostry zespół wieńcowy, u 19% niewydolność serca, a 17% z nich umrze.

Przeprowadzone dotychczas badania kliniczne koncentrowały się głównie na ocenie skuteczności leczenia rewaskularyzacyjnego. Ze względu na udział miażdżycy w RVD a priori zaleca się rozpoczęcie leczenia statyną, mimo że nie przeprowadzono żadnego dużego badania klinicznego, potwierdzającego skuteczność takiego postępowania.

Chorzy z RVD są przeważnie w wieku podeszłym, obarczeni licznymi chorobami współistniejącymi, z upośledzoną funkcją nerek. Różnią się więc znacznie od populacji biorącej udział w dużych badaniach klinicznych, oceniających skuteczność statyn, co może rodzić pytanie o ewentualny stosunek korzyści do ryzyka. Z kolei RVD jest wyrazem zaawansowania miażdżycy, co może sugerować, że jest to grupa, która odniesie potencjalnie największe korzyści z rozpoczęcia terapii statyną.

Autorzy badania w retrospektywnym badaniu rejestrowym postanowili ocenić wpływ terapii statyną na występowanie zdarzeń sercowych i nerkowych w grupie pacjentów z rozpoznaną RVD.

Na podstawie przeprowadzonego badania autorzy stwierdzili, że stosowanie statyn poprawia rokowanie u osób w wieku podeszłym z RVD.

Kolejnym interesującym zjawiskiem, odnotowanym w omawianym badaniu, jest rzadkie stosowanie statyn u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (prawie 50% osób z chorobą wieńcową i przewlekłą chorobą nerek nie było leczonych statyną).

Potwierdza to wcześniejsze doniesienia o niewykorzystywaniu w pełni dostępnych sposobów leczenia u osób z przewlekłymi chorobami nerek, mimo że jest to grupa obarczona wielokrotnie wyższym ryzykiem zgonu.

Autor: Tomasz Hryczko
 Więcej: http://www.ptkardio.pl/Wplyw_leczenia_statynami_na_
rokowanie_u_chorych_w_wieku_podeszlym_z_miazdzyca_naczyn_nerkowych-1160
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH