Stosowanie terapii złożonej wyjściowo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   21-02-2011, 12:06

Terapia złożona w początkowym okresie leczenia nadciśnienia tętniczego jest lepsza od monoterapii - wynika z badania ACCELERATE.

W nadciśnieniu tętniczym docelowe wartości ciśnienia nie mogą zostać osiągnięte dzięki monoterapii u większości pacjentów. W wytycznych wśród skojarzeń leków, za pomocą których można rozpocząć leczenie, wymienia się jedynie połączenie beta-adrenolityku z diuretykiem. Stosowanie politerapii u tych chorych może być korzystne, gdyż pozwala na szybkie obniżenie ciśnienia do prawidłowych wartości, a także poprawia długoterminową kontrolę ciśnienia.

Poprzednie badania porównujące leczenie złożone z monoterapią obejmowały krótki okres obserwacji (średnio 6 tygodni) oraz zostały przeprowadzone w zbyt małej liczebnie grupie pacjentów cechujących się wysokim nadciśnieniem, aby można było wykluczyć objawowe niedociśnienie jako powikłanie.

Ponadto w większości tych badań pacjenci raczej przechodzili do grupy leczenia złożonego od monoterapii, niż zaczynali terapię od początku kilkoma lekami. Aby sprawdzić, czy długoterminowe wartości ciśnienia tętniczego mogą zależeć od początkowego schematu leczenia, zaprojektowano badanie, w którym wszyscy pacjenci w chwili zakończenia badania stosowali to samo leczenie — połączenie amlodypiny i aliskirenu — przy czym połowa z nich zaczynała terapię od 2 leków 6 miesięcy wcześniej, a pozostali byli leczeni tylko jednym z wymienionych środków.

Wyniki badania ACCELERATE wykazują, że chorzy przypadkowo przypisani do grupy początkowego leczenie złożonego z zastosowaniem aliskirenu i amlodypiny cechują się znamiennie większymi spadkami ciśnienia tętniczego po 24 tygodniach w porównaniu z chorymi rozpoczynającymi leczenie za pomocą jednego z leków, przy czym nie dochodzi do zwiększenia liczby niekorzystnych zdarzeń ani przypadków wycofania z badania.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH