Testują lek u pacjentów z covid w cięższym stanie. Są korzystne efekty

FARMAKOTERAPIA

Autor: GSK   16-03-2021, 18:15

Testują lek u pacjentów z covid w cięższym stanie. Są korzystne efekty Firma GSK ogłosiła wyniki II fazy badannia leku w leczeniu covid-19 u pacjentów w stanie ciężkim (fot. Pixabay)

GSK ogłosiła wyniki badania fazy II OSCAR (Stosowanie otilimabu u pacjentów z COVID-19 o ciężkim nasileniu) oceniającego stosowanie otilimabu, eksperymentalnego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko czynnikowi stymulującemu tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF).

Według danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ryzyko hospitalizacji jest 5-krotnie wyższe w populacji od 70 do 74 lat i 8-krotnie wyższe u pacjentów w wieku 75 lat i starszych. Pacjenci z tych grup często potrzebują wsparcia oddychania, w tym istotnego wspomagania tlenowego lub wentylacji mechanicznej. Ciężkie objawy ze strony dróg oddechowych związane z COVID-19 są spowodowane niezwykle silną odpowiedzią układu odpornościowego organizmu w celu eliminacji wirusa, co może prowadzić do zagrażających życiu powikłań, a nawet zgonu.

Rola cytokin w odpowiedzi immunologicznej
Niedawno przeprowadzone badania sugerują, że rola cytokiny GM-CSF w odpowiedzi immunologicznej związanej z COVID-19 może być większa u pacjentów w wieku powyżej 70 lat, przez co są oni narażeni na większe ryzyko ciężkich powikłań związanych z tą chorobą. Istnieje niezaspokojona potrzeba medyczna zastosowania dodatkowych leków, które mogłyby brać udział w modyfikowaniu odpowiedzi odpornościowej w tej populacji chorych.

Dodatkowa kohorta uczestników utworzona w badaniu OSCAR będzie oceniana zgodnie z podobnym schematem i zostanie do niej włączonych w przybliżeniu 350 pacjentów w wieku 70 lat i starszych.

Obecnie dostępne terapie przynoszą ograniczone korzyści kliniczne hospitalizowanym pacjentom z COVID-19 w cięższym stanie, którzy wymagają tlenoterapii wysokoprzepływowej oraz inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Jak dotąd nie potwierdzono, że którykolwiek z leków celowanych powoduje wystarczającą poprawę w zakresie niewydolności oddechowej lub zmniejszenia śmiertelności u pacjentów w wieku 70 lat i starszych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH