Tocilizumab: którzy pacjenci z covid mogą odnieść korzyść z jego stosowania?

FARMAKOTERAPIA

Autor: LJ/NIH   09-03-2021, 19:03

Tocilizumab: którzy pacjenci z covid mogą odnieść korzyść z jego stosowania? 3 lutego 2021 r. panel wydał oświadczenie dotyczące stosowania tocilizumabu w leczeniu COVID-19 Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Panel ekseprtów ds. wytycznych dotyczących leczenia COVID-19 amerykańskiego National Institutes of Health wydał wytyczne w sprawie stosowania tocilizumabu w leczeniu COVID-19.

  • Eksperci NIH zalecają: tocilizumab w skojarzeniu z deksametazonem u pacjentów z szybką dekompensacja oddechową z powodu COVID-19
  • Nie ma wystarczających dowodów, aby określić, którzy z pacjentów wymagających konwencjonalnej tlenoterapii odnieśliby korzyść z dodania tocilizumabu
  • W USA tocilizumab jest też stosowany w leczeniu "burzy cytokin" będącej powikłaniem terapii CAR-T

3 lutego 2021 r. panel wydał oświadczenie dotyczące stosowania tocilizumabu w leczeniu COVID-19. Rekomendacja została opublikowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Oświadczenie zawierało zalecenia oparte na wstępnym raporcie z wyników randomizowanego, wieloczynnikowego badania na platformie adaptacyjnej dla pozaszpitalnego zapalenia płuc (REMAP-CAP) oraz badania randomizowanego oceniającego terapię COVID-19 (RECOVERY), opublikowanych 11 lutego 2021 roku.

Na podstawie tego przeglądu panel zaktualizował swoje zalecenia dotyczące stosowania tocilizumabu w wybranych populacjach pacjentów z COVID-19.

Schemat podania
Panel zaleca stosowanie tocilizumabu (pojedyncza dawka dożylna 8 mg/kg masy ciała, do 800 mg) w skojarzeniu z deksametazonem (6 mg na dobę przez okres do 10 dni) u niektórych hospitalizowanych pacjentów, u których występuje szybka dekompensacja oddechowa z powodu COVID-19.

Do pacjentów tych należą:
- niedawno hospitalizowani pacjenci, którzy zostali przyjęci na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) w ciągu ostatnich 24 godzin i którzy wymagają inwazyjnej wentylacji mechanicznej, nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV) lub podawania tlenu przez kaniulę nosową o wysokim przepływie (HFNC) (>0,4 FiO2/30 L/min przepływu tlenu (BIIa);

lub

- niedawno hospitalizowani pacjenci (nie na oddziale intensywnej terapii) z szybko rosnącym zapotrzebowaniem na tlen, którzy wymagają NIV lub HFNC i mają znacznie podwyższone markery stanu zapalnego (BIIa). (Uwaga: Kryterium włączenia do badania RECOVERY dla stanu zapalnego było białko C-reaktywne [CRP] ≥75 mg/L).

Być może tym pacjentom też pomoże
U hospitalizowanych pacjentów z hipoksemią, którzy wymagają konwencjonalnej tlenoterapii, panel zaleca stosowanie jednej z następujących opcji: remdesivir (BIIa), deksametazon plus remdesivir (BIII) lub sam deksametazon (BI).

Nie ma wystarczających dowodów, aby określić, którzy z tych pacjentów odnieśliby korzyść z dodania tocilizumabu. Niektórzy członkowie panelu podawaliby również tocilizumab pacjentom, którzy wykazują szybko rosnące zapotrzebowanie na tlen podczas przyjmowania deksametazonu i mają CRP ≥75 mg/l, ale nie wymagają jeszcze NIV lub HFNC.

Co to jest tocilizumab
Tocilizumab to lek immunosupresyjny, w Polsce stosowany w leczeniu RZS i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ciężkiej postaci zapalenia stawów u dzieci) w ramach programu lekowego.

Jest też podawany pacjentom z covid-19, wymagającym podłączenia pod respirator.

 

W USA, poza RZS, jest też stosowany w leczeniu „burzy cytokin” będącej powikłaniem terapii CAR-T.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH