Transplantologia wychodzi z zapaści

FARMAKOTERAPIA

Autor: Jacek Janik/rynekaptek.pl   05-05-2011, 09:45

Miniony rok był w polskiej transplantologii dobry, zwłaszcza, jeśli go porównać do pamiętnego 2007 roku, w którym anty-zasługi dla prowadzenia leczenia w oparciu o przeszczepy ponieśli politycy. Wiele aktualnych wskaźników, m.in. dotyczących dawstwa czy liczby przeszczepionych narządów, pozwala wierzyć, że transplantologia pokonała dramatyczny kryzys.

Jak twierdzą specjaliści, gdyby nie okoliczności sprzed kilku lat, statystyka pobrań narządów od zmarłych dawców co roku pięłaby się ku górze systematycznie o 5-10 proc.

– Taki trend obserwujemy w innych krajach. Dzisiaj wracamy do linii sprzed lat - stwierdza Jarosław Czerwiński, dyrektor medyczny Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant".

Czy to przełom?
W 2010 roku do Centrum Koordynacyjnego Poltransplantu zgłoszono 655 zmarłych potencjalnych dawców, z czego 509 spełniało kryteria dawców rzeczywistych. Uwzględniając jednoczasowe przeszczepienia dwóch narządów oraz niewykorzystanie ze względów medycznych niektórych pobranych narządów - przeszczepy od zmarłych dawców otrzymało 1277 chorych.

W ubiegłym roku ogólna liczba dawców rzeczywistych (uwzględniając dawców żywych) wyniosła 579, przeszczepiono 1376 narządów. W dramatycznym roku 2007 liczby te wynosiły odpowiednio: 393 i 983, podczas gdy w uznawanym za najlepszy dla polskiej transplantologii roku 2005 doliczono się 598 dawców i 1425 przeszczepionych narządów.

Jak podaje biuletyn Poltransplantu, wskaźnik zmarłych dawców narządów na milion mieszkańców wynosił w Polsce w 2010 roku 13,3 i był wyższy o 20 proc. od wskaźnika z 2009 r. "Wyraźny wzrost pobrań od zmarłych dawców sygnalizuje wyjście z zapaści w przeszczepianiu narządów w Polsce trwającej od 2007 roku, choć wskaźnik zmarłych dawców narządów jest dopiero przybliżony do wskaźnika z 2006 roku" - czytamy w oficjalnym biuletynie Poltransplantu wydanym w kwietniu tego roku.

Sieć koordynatorów
Jak wskazuje dr Jarosław Czerwiński, jednym z działań doprowadzających do zwiększenia liczby przeszczepień jest stworzenie sieci szpitalnych koordynatorów do spraw pobrań. W 2010 roku z koordynatorami w 119 szpitalach terenowych podpisano umowy cywilno prawne dotyczące identyfikacji i wykorzystania narządów potencjalnych zmarłych dawców.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH