U pacjentów ze szpiczakiem różne szczepionki dały taką samą ochronę

FARMAKOTERAPIA

Autor: Lancet, TT   23-04-2021, 16:02

U pacjentów ze szpiczakiem różne szczepionki dały taką samą ochronę Spośród 93 pacjentów 52 (56%) miało wynik dodatni na przeciwciała IgG w badaniu krwi wykonanym 21 dni lub później po pierwszym szczepieniu (fot. Pixabay)

Były obawy, że u chorych na szpiczaka mnogiego będzie słaba odpowiedź na szczepienia na covid-19. Ale w badaniu 70% pacjentów wytworzyło przeciwciała po szczepieniu.

- Efekt szczepień u pacjentów ze szpiczakiem mnogim (nowotworowa choroba hematologiczna przebiegająca z zaburzeniami odporności; wymagająca leczenia immunosupresyjnego): 70% pacjentów wytworzyło przeciwciała po szczepieniu (podobnie dla A-Z jak dla Pfizer) - napisał na Twitterze prof. Wojciech Szczeklik, przywołując publikację Response to first vaccination against SARS-CoV-2 in patients with multiple myeloma w piśmie Lancet.

Obawy o brak ochrony
Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym komórek plazmatycznych, silnie powiązanym z supresją immunologiczną. Zakażenia COVID-19 u pacjentów ze szpiczakiem mnogim mogą więc skutkować wyższym wskaźnikiem ciężkiego przebiegu choroby w porównaniu do populacji ogólnej.

Ochrona tej wrażliwej grupy pacjentów przed zakażeniem COVID-19 jest kluczowa, ale odpowiedź pacjentów ze szpiczakiem mnogim na szczepionki jest nieznana.

Niedawny raport pokazał niską odpowiedź przeciwciał IgG na szczepionkę Pfizer u pacjentów z rakiem - grupa badanych obejmowała 38 pacjentów z nowotworami hematologicznymi (dziewięciu pacjentów ze szpiczakiem mnogim) i wykazano tylko 13% odsetek odpowiedzi, co wzbudziło obawy, że chorowanie na szpiczaka mnogiego może być związane z osłabioną odpowiedzią na szczepionkę.

Pacjenci wytworzyli przeciwciała
W badaniu, które opisuje Lancet, wzięto pod uwagę pacjentów z Wielkiej Brytanii, którym podano szczepionki Pfizer i AstraZeneca, w odstępie 12 tygodni między pierwszą a drugą dawką. Badacze ocenili retrospektywnie odpowiedź serologiczną po pierwszej dawce szczepionki u chorych na szpiczaka.

W sumie do badania włączono 93 pacjentów, z których 66 było leczonych w momencie szczepienia. U 48 (52%) pacjentów uzyskano pełną odpowiedź lub bardzo dobrą częściową odpowiedź w momencie szczepienia w porównaniu z 16 (17%) pacjentami z częściową odpowiedzią i 27 (29%) pacjentami ze stabilną lub postępującą chorobą. Immunoparezę stwierdzono u 43 (46%) pacjentów. Analiza statusu przeciwciał nastąpiła średnio 33 dni po szczepieniu.

Spośród 93 pacjentów 52 (56%) miało wynik dodatni na przeciwciała IgG w badaniu krwi wykonanym 21 dni lub później po pierwszym szczepieniu. Dodatni wynik na obecność przeciwciał całkowitych zaobserwowano u 65 (70%) z 93 pacjentów. Nie było różnicy w odsetku pacjentów z wynikiem dodatnim między tymi, którzy otrzymali szczepionki Pfizer i AstraZeneca.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH