URPL: informacja o bezpieczeństwie stosowania leku avastin i sutent

FARMAKOTERAPIA

Autor: URPL/rynekaptek.pl   07-12-2010, 10:02

URPL: informacja o bezpieczeństwie stosowania leku avastin i sutent Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zastosowanie produktów avastin i sutent może być dodatkowym czynnikiem ryzyka wystąpienia martwicy kości szczęki/żuchwy.

Producenci leków avastin i sutent informują, że u pacjentów z chorobą nowotworową, leczonych produktem avastin (bevacizumab) lub lekiem sutent (sunitynib), zgłaszano przypadki martwicy kości szczęki/żuchwy. W większości tych przypadków pacjenci otrzymywali równocześnie lub w przeszłości bifosfoniany w postaci infuzji dożylnej.

Oszacowano, że do chwili obecnej produktu avastin został zastosowany w leczeniu ponad 800 tys. pacjentów z chorobami nowotworowymi. Na podstawie łącznej analizy informacji dotyczących bezpieczeństwa, zgromadzonych w bazie danych firmy Roche (ADVENT), obejmujących dane z badań klinicznych oraz działania niepożądane zgłaszane spontanicznie, zidentyfikowano 55 przypadków martwicy kości szczęki/żuchwy. Zgłaszane przypaki wydają się być bardzo rzadkie, poniżej 1 przypadku na 10 tys. pacjentów.

Producent sunitynibu informuje o 27 zgłosoznych przypadkach wystąpienia martwicy kości szczęki/żuchwy, na ok. 101 400 pacjentów na świecie przyjmujących lek.

Większość przypadków wystąpiła u osób leczonych jednocześnie chemioterapią lub u których stosowano, równocześnie lub w przeszłości bifosfoniany. U wielu z tych pacjentów stosowano także inne metody leczenia, które są znanymi czynnikami ryzyka martwicy kości/martwicy kości szczęki/żuchwy (np. radioterapia, glikokortykosteroidy).

Więcej: www.urpl.gov.pl
www.urpl.gov.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH