Warfaryna przeciwdziała zawałom serca

FARMAKOTERAPIA

Autor: PPX/rynekzdrowia.pl   28-09-2010, 11:34

Warfaryna przeciwdziała zawałom serca Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Warfaryna stosowana w profilaktyce udarów przy migotaniu przedsionków chroni pacjentów przed zawałem serca.

Istnieje wiele dowodów, w dużej mierze z historycznych już badań, potwierdzających skuteczność antagonistów witaminy K (warfaryny, acenokumarolu) w leczeniu choroby wieńcowej, szczególnie w prewencji wtórnej. Wykazano również korzyści przy łączeniu warfaryny z kwasem acetylosalicylowym w porównaniu z nim samym. Jednak w praktyce klinicznej nie znalazło to zastosowania, ponieważ większość chorych po ostrym zespole wieńcowym otrzymuje podwójne leczenie przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy i klopidogrel), a także często przechodzi leczenie inwazyjne.

Wyniki badania opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wykazują częstsze występowanie zawałów serca w grupie leczonej dabigatranem (doustnym inhibitorem trombiny) w odniesieniu do chorych leczonych warfaryną. W tym dużym badaniu wskaźnik wystąpienia zawału serca przy leczeniu dabigatranu wyniósł 0,7%, zaś w grupie warfaryny 0,5%. Tym samym, leczenie około 500 pacjentów z migotaniem przedsionków dabigatranem zamiast warfaryną skutkowało wystąpieniem 1 zawału serca.

Niniejsze doniesienie sugeruje, że w grupie chorych z migotaniem przedsionków powszechnie stosowany antykoagulant - warfaryna może zmniejszać ryzyko wystąpienia zawałów w porównaniu z innymi, nowszymi lekami z tej grupy lub odpowiednikiem antykoagulantu (klopidogrel + kwas acetylosalicylowy).

Ryzyko zawału w grupie nie-warfarynowej było o 29% większe, zatem powstaje pytanie, czy efekt jest związany z rodzajem leku czy z działaniem doustnego inhibitora trombiny. W badaniach nad profilaktyką żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z udziałem ximelagatranu stwierdzono natomiast wzrost wystąpienia zawału w obserwacji 30-dniowej po przerwaniu leczenia, co wynikało z nawrotu stanu nadkrzepliwości po odstawieniu leku. Zjawiska tego nie zanotowano jednak w badaniach dotyczących pacjentów po interwencjach ortopedycznych.

Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe, takie jak bezpośrednie inhibitory trombiny czy inhibitory czynnika Xa, próbuje się wprowadzać do powszechnego użytku u chorych z migotaniem przedsionków z intencją pokonania ograniczeń związanych z leczeniem warfaryną lub acenokumarolem, takich monitorowanie wartości czasu protrombinowego INR, interakcji z innymi lekami, alkoholem oraz często pokarmem i innych.

Wiąże się to jednak z pewnym ryzykiem pozbawienia pacjenta czynnej ochrony przed ostrymi zespołami wieńcowymi. Może zostać natomiast zrekompensowane wyższą skutecznością w zapobieganiu zatorom mózgowym w przebiegu choroby migotania przedsionków z jednocześnie wartym przytoczenia zmniejszeniem ryzyka istotnych krwawień w przebiegu leczenia przeciwkrzepliwego.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH