WHO: nadchodzi era post-antybiotykowa

FARMAKOTERAPIA

Autor: NIL/rynekaptek.pl   16-11-2016, 15:12

WHO: nadchodzi era post-antybiotykowa W ostatniej dekadzie XX wieku nasilił się problem oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

„Antybiotykooporność jako zagrożenie dla zdrowia publicznego” tematem obchodzonego w tym roku między 14 a 20 dniem listopada Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach. Z kolei na 18 listopada br. przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, kampania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ma zwrócić uwagę na zagrożenie utratą skuteczności antybiotyków w efekcie nieracjonalnego ich stosowania.

Cel antybiotyków
Antybiotyki uważane są za jedno z największych odkryć XX w. Wprowadzenie ich do terapii na początku lat 40 – tych stało się momentem przełomowym w leczeniu zakażeń chorób zakaźnych. Nazwano je wtedy „cudownymi lekami” (ang. „miracle drugs”).

Zasługi i sukces antybiotyków polegały m.in. na zmniejszeniu śmiertelności z powodu zakażeń i chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej, zmniejszeniu częstości powikłań zakażeń i profilaktyce zakażeń w szczególnych sytuacjach klinicznych.

Niestety już przed masowym zastosowaniem pierwszego antybiotyki penicyliny, izolowano szczep gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) wytwarzającego penicylinazy (beta laktamazy), a więc enzymy warunkujące oporność tych gronkowców na penicylinę. W połowie lat 50- tych, w efekcie masowego stosowania penicyliny ponad 50% gronkowców złocistych było już opornych na penicylinę.

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się szczepy gronkowca złocistego opornego na penicylinę, na rynku zaczęły pojawiać się kolejne antybiotyki tj. metycylina (1959 r.) i penicyliny izoksazolilowe, a także cefalosporyny I i II generecji.

Zagrożenie „antybiotykoodpornością”
Antybiotykooporność jest coraz częstszym i coraz bardziej odczuwalnym zagrożeniem dla pacjentów, a zakres tego zjawiska spowodował, że jest jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. Opcje terapeutyczne ulegają wyczerpaniu, wzrasta śmiertelność z powodu zakażeń wywoływanych przez oporne drobnoustroje.

Wg wniosków Dr Margaret Chan, Dyrektor Generalnej WHO przedstawionych podczas spotkania przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwietniu br. w Nowym Jorku, „narastanie zjawiska antybiotykooporności oznacza globalny kryzys i jedno z największych aktualnych zagrożeń dla zdrowia”, które „może prowadzić do ostatecznego kryzysu  współczesnej medycyny”. W opinii WHO, „stajemy się świadkami ery post-antybiotykowej, kiedy ponownie banalne infekcje mogą prowadzić do śmierci.”

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH