Witamina C w leczeniu covid: nowe rekomendacje

FARMAKOTERAPIA

Autor: NIH   04-05-2021, 09:02

Witamina C w leczeniu covid: nowe rekomendacje Witamina C skuteczna w leczeniu covid-19? Nie ma na to dowodów Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Amerykański National Institute of Health zaktualizował wytyczne dotyczące stosowania witaminy C u pacjentów z covid-19.

Witamina C - ani za, ani przeciw

Witamina C jest przeciwutleniaczem, który ma właściwości przeciwzapalne, wpływa na odporność komórkową. Suplementacja witaminy C została oceniona w wielu stanach chorobowych, w tym w ciężkich infekcjach i posocznicy.

Ponieważ zakażenie SARS-CoV-2 może powodować posocznicę i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), badana jest potencjalna rola wysokich dawek witaminy C w łagodzeniu stanów zapalnych i uszkodzeń naczyń u pacjentów z COVID-19.

W ocenie ekspertów NIH, nie ma obecnie wystarczających danych, aby zalecać lub odradzać stosowanie witaminy C w leczeniu COVID-19 u pacjentów w stanie innym niż krytyczny.

"Ponieważ pacjenci, którzy nie są poważnie chorzy na COVID-19, są mniej narażeni na stres oksydacyjny lub ciężkie zapalenie, rola witaminy C w tej sytuacji jest nieznana" - oceniają eksperci, przywołując badanie.

Łagodne skutki uboczne

W otwartym badaniu klinicznym, które zostało przeprowadzone w dwóch ośrodkach w Stanach Zjednoczonych, pacjenci ambulatoryjni z potwierdzonym laboratoryjnie zakażeniem SARS-CoV-2 zostali losowo przydzieleni do grup otrzymujących przez 10 dni doustnie: kwas askorbinowy 8000 mg (1), glukonian cynku 50 mg (2), oba suplementy (3) lub standardową opiekę (4).

Pierwszorzędowym punktem końcowym była liczba dni potrzebna do osiągnięcia 50% zmniejszenia wskaźnika nasilenia objawów u pacjenta.

Pacjenci, którzy otrzymali standardową opiekę, osiągnęli 50% redukcję nasilenia objawów średnio po 6,7 dnia w porównaniu z 5,5 dnia w grupie otrzymującej kwas askorbinowy, 5,9 dnia w grupie otrzymującej glukonianu cynku i 5,5 dnia w grupie, w której podano oba suplementy.

U pacjentów, którzy otrzymywali suplementy diety częściej niż u tych, którzy ich nie otrzymywali, występowały łagodne skutki uboczne w postaci zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Ograniczenia badania

W ocenie naukowców ograniczeniem tego badania jest mała liczebność próby i brak kontroli placebo.

"U pacjentów ambulatoryjnych z COVID-19 leczenie dużymi dawkami glukonianu cynku, kwasem askorbinowym lub kombinacją tych dwóch suplementów nie zmniejszyło znacząco liczby dni potrzebnych do osiągnięcia 50% redukcji nasilenia objawów w porównaniu ze standardową opieką" - uznali.

Nie ma też kontrolowanych badań, które ostatecznie wykazałyby korzyści kliniczne dla witaminy C u krytycznie chorych pacjentów z COVID-19, a dostępne dane obserwacyjne są niejednoznaczne. Badania schematów witamin C u pacjentów z posocznicą i pacjentów z ARDS wykazały zmienną skuteczność.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH