Witamina D. Badanie wskazuje na jej możliwą skuteczność u pacjentów z covid

FARMAKOTERAPIA

Autor: AOTMiT, NCBI   26-05-2021, 09:02

Witamina D. Badanie wskazuje na jej możliwą skuteczność u pacjentów z covid

Z grupy placebo 50% pacjentów trafiło na oddział intensywnej terapii, w porównaniu do 2% pacjentów z grupy przyjmującej witaminę D3, co wskazuje na możliwą jej skuteczność.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała aktualizację zaleceń dotyczących suplementacji witaminy D u pacjentów z covid-19.

Zaleca się rutynową suplementację witaminy D3(cholekalcyferol 1000 j/d) u wszystkich chorych w okresie jesienno-zimowym. Zaś u pacjentów w postaci umiarkowanej i ciężkiej można rozważyć stosowanie wyższych dawek witaminy D3.

 Standardowe leczenie plus witamina D

Powołuje się przy tym na badanie z randomizacją (Castillo M.E., Costa L.M.E, Barrios J.M.V. et al. Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology) małej grupy chorych z COVID-19 (76 pacjentów) hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19, z obrazem klinicznym ostrej infekcji dróg oddechowych, potwierdzonym radiograficznym obrazem wirusowego zapalenia płuc oraz dodatnim wynikiem testu PCR SARS-CoV-2.

Wszyscy hospitalizowani pacjenci otrzymali tę samą standardową opiekę (zgodnie z protokołem szpitalnym), obejmującą połączenie hydroksychlorochiny (400 mg co 12 godzin w pierwszym dniu i 200 mg co 12 godzin przez kolejne 5 dni) oraz azytromycyny ( 500 mg doustnie przez 5 dni).

Części pacjentów - przy przyjęciu do szpitala oraz w dniach 3. i 7. - podano doustnie 25-hydroksywitaminę D3 lub placebo.

Połowa pacjentów bez witaminy na OIT

Z grupy placebo 50% pacjentów trafiło na oddział intensywnej terapii, w porównaniu do 2% pacjentów z grupy przyjmującej witaminę 25-OH-D3, co wskazuje na możliwą jej skuteczność.

"Nasze badanie pilotażowe wykazało, że podanie dużej dawki kalcyfediolu lub 25-hydroksywitaminy D, znacznie zmniejszyło potrzebę leczenia na Oddziale Intensywnej Terapii pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu potwierdzonego COVID-19. Wydaje się, że kalcyfediol jest w stanie zmniejszyć nasilenie choroby, ale konieczne będą większe badania z odpowiednio dobranymi grupami, aby pokazać ostateczną odpowiedź" - ocenili badacze.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH