Wpływ antagonistów wapnia na chorych leczonych klopidogrelem

FARMAKOTERAPIA

Autor: ptkardio.pl/rynekaptek.pl   15-03-2011, 13:31

Antagoniści wapnia - bezpieczni u chorych leczonych klopidogrelem po implantacji stentu uwalniającego lek.

Klopidogrel, który jest podawany łącznie z kwasem acetylosalicylowym (ASA) w terapii przeciwpłytkowej pacjentom po wszczepieniu stentu jest prolekiem metabolizowanym przez cytochrom P450 (CYP) do aktywnej formy.

Wpływ tego leku na aktywność płytek jest zmienny. Osłabiona odpowiedź na klopidogrel podnosi ryzyko zdarzeń niedokrwiennych po przezskórnej angioplastyce (PCI), w tym zakrzepicy w stencie (ST), a nadmierna — zwiększa ryzyko krwawień.

Jedną z przyczyn zmienności odpowiedzi na lek jest przyjmowanie innych środków, które mogą wpływać na aktywację klopidogrelu poprzez system CYP. Wśród takich leków wymienia się: inhibitory pompy protonowej (IPP), statyny i antagonistów witaminy K, które obniżają inhibicję płytek spowodowaną przez klopidogrel. Mimo to znaczenie kliniczne tego efektu nie jest w pełni poznane.

Antagoniści wapnia (CCB), którzy są często stosowani w leczeniu nadciśnienia, są także metabolizowani przez układ CYP. Ostatnie badania zasugerowały, że interferują one z metabolizmem klopidogrelu, lecz inne prace tego nie potwierdziły. Dlatego przeprowadzono badanie mające na celu ocenę efektu farmakodynamicznego terapii CCB na skuteczność leczenia klopidogrelem po implantacji stentu uwalniającego lek (DES).

W badaniu nie wykazano korelacji między terapią antagonistami wapnia a obniżonym efektem przeciwpłytkowym klopidogrelu, przez co także nie zaobserwowano wpływu na występowanie zakrzepicy w stencie, zgonów i innych zdarzeń niedokrwiennych.

Autor: Łukasz Januszkiewicz Więcej: http://www.ptkardio.pl/Antagonisci_wapnia_bezpieczni_
u_chorych_leczonych_klopidogrelem_po_implantacji_stentu_uwalniajacego_lek-1153

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH